Dertien zeeschepen gingen de fout in met het lozen van afvalwater. Schepen moeten hun huishoudelijk afvalwater afgeven in de haven van vertrek als ze niet voldoende ruimte aan boord hebben om dit water op te slaan. Twaalf schepen hadden dat niet gedaan.

Een schip had de papieren niet op orde. Ook dertien keer ontdekten de inspectie en de politie fouten bij de im- en export van elektrisch en elektronisch afval. Dit transport is aan strenge regels gebonden, om te voorkomen dat het afval bijvoorbeeld in Afrika terechtkomt en daar milieuvervuiling veroorzaakt. Er bleek onder meer afval gemengd te zijn met schroot.

Er is ook gecontroleerd op het vermengen van stookolie met chemische afvalstoffen. Vervuilde scheepsbrandstof kan ernstige vervuiling veroorzaken. Bij drie schepen zijn overtredingen ontdekt, aldus Ilent. Ook met het transport van kunststof afval was niet alles in orde.

Van de 140 gecontroleerde schepen kregen er vier een waarschuwing en een aantal zaken wordt nader uitgezocht. Er zijn geen fouten ontdekt bij de controle van zwaveluitstoot van zeeschepen.

Dertig zaken zijn volgens Ilent bestuursrechtelijk afgehandeld. Vier zaken worden strafrechtelijk afgehandeld.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement