Die waarschuwing uitte topman Allard Castelein bij de bekendmaking van de jaarcijfers over 2021. Volgens hem is het te vroeg om in te schatten wat die gevolgen concreet zullen zijn, maar hij zei te verwachten dat vooral energie-gerelateerde activiteiten die zullen ondervinden. ‘In een internationale conflictsituatie is energie altijd een buitengewoon belangrijk element.’

Rusland

De Rotterdamse haven verwerkt jaarlijks ongeveer 62 miljoen ton aan goederen die zijn gerelateerd aan Rusland. Dat komt neer op bijna 15 procent van het totaal en is goed voor een waarde van circa 30 miljard euro. Het gaat hoofdzakelijk om steenkool, ruwe olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng), maar ook om containers die zijn gelinkt aan Rusland. Ook exporteert Rusland via de haven van Rotterdam onder meer staal, koper, nikkel en aluminium naar elders in de wereld. De belangrijkste Russische havens voor Rotterdam zijn Sint-Petersburg en Moermansk.

In antwoord op persvragen zei hij dat fabrieken stilgelegd kunnen worden als er in Nederland een tekort aan aardgas ontstaat wanneer Rusland de gaskraan dichtdraait. Volgens hem heeft ‘Den Haag’ draaiboeken voor zo’n situatie. ‘Er zijn scenario’s waarin op fabrieksniveau bepaald is welke activiteiten in welke volgorde stilgelegd worden bij een landelijk gastekort. Die draaiboeken liggen niet bij ons, maar in Den Haag’.

Energiehaven

Volgens Castelein is de wereldproductie van lng (vloeibaar aardgas – red.) onvoldoende om een eventuele stop van Russische gasleveranties op te vangen. Ook in de infrastructuur, met de Gate Terminal op de Maasvlakte, volgens hem ontoereikend om zoveel lng te verwerken. Hij schatte dat die ongeveer 30% van het Russische gas zou kunnen vervangen. Hij wees er verder op dat Rotterdam voor ongeveer 50% een energiehaven is. ‘Als de situatie escaleert, zal het pijn gaan doen. Dit niet iets dat aan ons voorbij zal gaan.’

De kans dat er internationale handelssancties tegen Rusland komen, is door de aanval op Oekraïne sterk toegenomen. De eerste concrete stap was het besluit van Duitsland om de nieuwe Nordstream-gasleiding van Rusland via de Oostzee naar de Bondsrepubliek voorlopig niet in gebruik te nemen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement