In het akkoord staan langetermijngaranties ingeschreven voor de leefbaarheid, het landschap en het erfgoed van Doel. De woonkernen en de gespreide bewoning van Doel kunnen dankzij investeringen van de Vlaamse overheid en de gemeente Beveren niet alleen blijven bestaan, maar zelfs groeien De haven krijgt een extra getijdendok en kan daarmee haar containercapaciteit met de helft vergroten. De nieuwe terminals kunnen 24/7 geopend blijven.

Het akkoord omvat ook bepalingen over een buffer tussen haven en polders en over sluipverkeer en de uitvoering van een onderzoek naar impact van vrachtverkeer in de ruime regio. Er komt een planproces voor een nieuwe verbindingsweg tussen de N70 (de oude baan Antwerpen-Gent) en de E34 (Antwerpen-Knokke). Om verkeersinfarcten te vermijden zijn er afspraken in opgenomen om in de toekomst meer via spoor en binnenvaart te werken.

De Raad van State, de hoogste administratieve rechtbank van België, had zich nog niet over de zaak uitgesproken. Maar de auditeur van de Raad van State had vorig jaar geadviseerd om de plannen voor de havenuitbreiding te vernietigen omdat de impact ervan op bepaalde natuurgebieden onduidelijk was. Binnen de Vlaamse regering werd het moeilijke dossier overgeheveld van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (VLD) naar minister van begroting Matthias Diependaele (N-VA). Die schakelde een bemiddelaar in, die na maanden werk alle betrokken partijen op één lijn kreeg.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement