Hoewel containers natuurlijk heel belangrijk zijn voor de nieuwe haven, is de voornaamste reden voor de samenvoeging de transitie naar overslag en import van duurzame brandstoffen. Zeebrugge neemt nu al een belangrijke plaats in met de lng-terminal en zal zich in de toekomst gaan richten op de massale import van waterstof. Antwerpen heeft met het grote chemische cluster op haar beurt weer een grote achterban die met smart op deze nieuwe schone energiedrager zit te wachten. Eén en één is in dit geval drie, zo verwachten de Vlamingen.

De havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan daarom samen verder onder één naam: Port of Antwerp-Bruges. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 22 april 2022 ondertekenden de twee steden de aandeelhoudersovereenkomst van de eengemaakte havenvennootschap. Donderdag werd dit massaal gevierd in het Antwerpse.

21 miljard euro

De fusiehaven zorgt naar eigen zeggen voor maar liefst 74.000 directe en 90.000 indirecte jobs en is met een toegevoegde waarde van bijna 21 miljard euro, ofwel 4,5% van het Belgisch bbp, met afstand de grootste economische motor van het land. Verder is het de grootste Europese exporthaven, de grootste haven voor overslag van voertuigen en omvat het het grootste geïntegreerde chemische cluster van Europa.

De woorden ‘groots en historisch’ vielen dan ook regelmatig op het podium, waar diverse stakeholders elkaar feliciteerden met deze nieuwe stap. Port of Antwerp-Bruges koestert de expliciete ambitie om de eerste wereldhaven te worden die ‘economie, mens en klimaat verzoent’, zo heet het.

‘Waterstof gaat een grote rol spelen in de energietransitie’, licht ceo Jacques Vandermeiren toe. ‘Het is belangrijk dat chemische bedrijven hun co2 afdruk verlagen. Dat kan prima met waterstof. Dat is hier te maken, maar het is makkelijker en goedkoper om het ergens anders in de wereld te maken waar de zon vaker schijnt en vervolgens in vloeibare vorm naar Antwerpen te transporteren.’

Immens

Die volumes aan importwaterstof worden straks immens, zo verwacht hij. ‘Het moet olie en gas gaan vervangen. Zeebrugge importeert al heel veel lng. In Antwerpen zitten straks de grote gebruikers van waterstof. Die gaan we bij elkaar brengen via pijpleidingen. Ook in Duitsland zit een chemisch cluster dat om de schone energiedrager zit te springen.’

Tegen 2028 wil Port of Antwerp-Bruges de eerste groene waterstof kunnen ontvangen op haar platform. Daarvoor maakt ze werk van de uitbreiding van de terminalcapaciteit voor bestaande en nieuwe waterstofdragers op beide havensites. Een waterstofpijpleiding tussen de twee sites en richting het Europese achterland moet ervoor zorgen dat het hele havengebied en, met uitbreiding, het hele land en een groot deel van Europa kunnen gebruikmaken van deze belangrijke drager voor hernieuwbare energie.

Port of Antwerp-Bruges wil hiermee haar positie als groene-energiehub verankeren. De fusiehaven zal daarbij eveneens inzetten op de afvang, de opslag en het hergebruik van CO2. Via Antwerp@C zal in 2025 de eerste 2,5 miljoen ton CO2 worden afgevangen van de havenindustrie. Die CO2 wordt opgeslagen en op termijn hergebruikt als grondstof voor verschillende toepassingen.

Containers

Port of Antwerp-Bruges laat weten verder ook in te zetten op de sterktes van beide havensites en focust in haar strategie op containers, breakbulk, ro/ro-verkeer en chemie. ‘Port of Antwerp-Bruges speelt een cruciale rol in belangrijke goederenstromen en versterkt haar positie als een van de belangrijkste toegangspoorten tot Europa. De eengemaakte haven groeit bovendien uit tot de grootste Europese exporthaven – met 147 miljoen ton/jaar – en is daarmee een absolute wereldspeler’, aldus het havenbedrijf in een toelichting.

‘Als toonaangevende containerhaven– met 159 miljoen ton/jaar – wil Port of Antwerp-Bruges een antwoord bieden op de nood aan containercapaciteit door de wereldwijde groei en de recente ontwikkelingen in de internationale logistieke keten. Parallel aan de uitvoering van het project Extra Containercapaciteit Antwerpen, werkt Port of Antwerp-Bruges aan een ‘Container Plan 22-30’ om haar concurrentiepositie te vrijwaren. Ook blijft Port of Antwerp-Bruges investeren in strategische infrastructuur, zoals de Europaterminal in Antwerpen alsook de Nieuwe Sluis en de Maritieme Logistieke Zone in Zeebrugge.’

Door in te zetten op versterking van interconnectiviteit tussen de Antwerpse en Brugse site en door schaalvoordelen op het vlak van digitalisering verwacht de fusiehaven bij te dragen tot de efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de logistieke keten.

Een belangrijke troef is volgens het havenbedrijf dat beide havens ‘zeer complementair’ aan elkaar zijn. ‘Zo is Antwerpen sterk in de trafiek en opslag van containers, breakbulk en chemische producten, terwijl Zeebrugge een belangrijke haven is voor ro/ro-verkeer, containerbehandeling en de overslag van vloeibaar aardgas.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement