Volgens Demir heeft ze deze beslissing genomen na eensluidende, zij het voorwaardelijke, gunstige adviezen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (Veka), Natuur en Bos (ANB), departement Omgeving, het Antwerpse stadsbestuur, het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC)

‘Dit project voldoet aan onze regelgeving’, onderstreept de minister. Maar tijdens het voorafgaande openbaar onderzoek waren er wel 615 bezwaren ingediend. Het provinciebestuur verleende een omgevingsvergunning op 16 december 2021, maar veertien verenigingen en organisaties spanden een beroepsprocedure in. Zo kwam het dossier bij Demir terecht.

Chemiecluster

Project One zet ethaan om in ethyleen. Het zal de eerste keer in twintig jaar zijn dat op het Europese vasteland zo’n installatie wordt opgetrokken. Dit kan Antwerpen als chemiecluster een flinke boost geven. Project One zal op jaarbasis 168 ton NOx en 18 ton ammoniak uitstoten. Demir linkt dit gegeven met een ander politiek geladen dossier. Ze wijst erop dat de gasgestookte elektriciteitscentrales, waarvoor ze geen vergunning wou uitreiken, ‘minstens dubbel zo veel NOx-uitstoot (grootteorde 340-500 ton) en vijf tot zes keer zoveel ammoniak (grootteorde 100 ton)’ uitstoten dan Project One.

Ze wijst er ook op dat aan Ineos is gevraagd de installatie binnen de tien jaar na de start van de exploitatie klimaatneutraal te maken, ‘voor zover de technieken en infrastructuur op dat moment beschikbaar zijn’. Dat is sneller dan de datum die de provincie Antwerpen (2040) naar voren schoof. ‘Het bedrijf moeten daarenboven tweejaarlijks rapporteren over de evolutie van die technische haalbaarheid en de mogelijke implementatie ervan in de praktijk.’

Nederlandse provincies

Demir boog zich ook over de beroepen van enkele Nederlandse provincies. ‘De Vlaamse cijfers van 2019 en 2020 tonen aan dat de NOx-uitstoot verder is gedaald, iets waarmee de Nederlandse bezwaren geen rekening hielden. De bijkomende uitstoot van Ineos brengt deze dalende trend geenszins in gedrang. Evenmin zorgt het project ervoor dat de Nederlandse prognose voor 2030 in gedrang komt’, oordeelt de minister.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement