De kern van het project is de bouw van een duizend kilometer lange pijpleiding onder de Noordzee. De Noorse gas- en olieproducent Equinor, het voormalige Statoil, zal de leiding uitbaten. Ze moet Noorwegen en België verbinden met een permanente opslagplaats onder de zeebedding van het Noorse continentale plat.

De onderzeese leiding zal in Zeebrugge aansluiten op onshore CO2-vervoersinfrastructuur. Voor de bouw en uitbating ervan zal de Belgische beheerder van gastransportnetten Fluxys instaan. Die baat in Zeebrugge onder meer de LNG-terminal uit. Het CO2-vervoersnet met open toegang moet CO2-uitstoters in België en de omringende landen de mogelijkheid bieden om aan te sluiten op de CO2-opslag in het Noorse deel van de Noordzee. Zo kan bijvoorbeeld vloeibaar gemaakte CO2 vanuit naburige hubs zijn weg vinden naar de installaties in Zeebrugge, wat het geografische bereik van het project verder uitbreidt.

De initiatiefnemers overwegen ook een leidingaftakking naar de haven van Duinkerke (Frankrijk). Verbindingen naar andere Noordwest-Europese landen komen eveneens in aanmerking. Momenteel wordt de haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De investeringsbeslissing zal vermoedelijk pas in 2025 vallen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement