Volgens Gasunie wordt met deze plannen een ‘grote stap’ gezet in de ontwikkeling van duurzamere energiesystemen. Daarbij zal ook worden onderzocht of er een waterstofnet op zee moet komen. Het kabinet had eerder bekendgemaakt voor de plannen 750 miljoen euro te hebben gereserveerd.

Gasunie had eerder gemeld dat het tot 2030 tussen de 3 en 4 miljard euro steekt in de ontwikkeling van waterstoftechnologie en -netwerken. De investering is daar onderdeel van. ‘Het is goed om te investeren in waterstof, want zo hebben we in de toekomst meer schone energie van eigen bodem’, aldus topman Han Fennema van Gasunie.

Het waterstofnetwerk wordt de komende jaren aangelegd tussen de zeehavens met de grote industriële clusters en opslaglocaties. Ook zal er een verbinding komen met Duitsland en België. Dan gaat het onder andere om de regio Hamburg en het Ruhrgebied.

Circa 85 procent van het landelijke netwerk zal bestaan uit aardgasleidingen die worden hergebruikt. Daardoor zijn er minder graafwerkzaamheden nodig. Door het gebruik van waterstof als grondstof en brandstof kan de uitstoot in de industrie worden teruggedrongen, aldus Gasunie. De industrie in Nederland is volgens het staatsbedrijf op dit moment verantwoordelijk voor circa een kwart van de nationale CO2-uitstoot.

Het kabinet maakte woensdag eveneens bekend 750 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een transportnetwerk voor duurzaam geproduceerde waterstof. De opdracht daarvoor is verleend aan HyNetwork Services (HNS), een dochterbedrijf van Gasunie dat ook belast wordt met het beheer van het waterstofnet.

Het vorige kabinet besloot al om de komende decennia flink in te zetten op groene waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen. Om aanloopverliezen af te dekken kan HNS een beroep doen op een aanloopsubsidie tot 750 miljoen euro. Het bedrijf zal een netwerk moeten bouwen dat berekend is op een toenemende vraag naar transport van waterstof in de toekomst. Het is daarbij volgens het kabinet onvermijdelijk dat een deel van de capaciteit aanvankelijk onbenut blijft.

Het is volgens Jetten de bedoeling die onderbenutting zo beperkt mogelijk houden. ‘Wachten is echter geen optie want zonder verbindende infrastructuur komen elektrolyse-, opslag- en importprojecten niet tot stand’, aldus de minister. Nederland hoopt een spilfunctie te gaan vervullen op de internationale markt voor groene waterstof.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement