Dit blijkt uit cijfers van visibilityplatform FourKites. Tot halverwege mei lag het gemiddelde vrachtvolume nog ongeveer 25% lager dan op 12 maart. Na een stevig herstel liggen de vrachtvolumes in de haven in de eerste weken van juni op vergelijkbaar niveau als voor de start van de lockdown.

In de andere havens zijn de gemiddelde vrachtvolumes ook een stuk hoger dan de afgelopen maanden het geval is geweest. In de haven van Hongkong werd op 20 juni maar liefst 43% meer vracht overgeslagen dan halverwege maart.

Ook het vervoer over land naar Shanghai heeft zich de afgelopen weken hersteld. Waar de hoeveelheid vracht die over land naar Shanghai werd gebracht zich halverwege mei nog maar op 17% van het normale niveau bevond, werd in de derde week van juni zelfs meer volume naar de stad vervoerd dan voor de start van de lockdown.

Voor de goederen die opgehaald moeten worden uit Shanghai is slechts een licht herstel te zien. Op 20 juni werd er nog 74% minder volume opgehaald dan op 12 maart het geval was.

Congestie

De gemiddelde wachttijden voor exportproducten in Chinese havens stegen begin juni sterk. Op 10 juni lag de wachttijd voor exportproducten in alle Chinese havens behalve in die van Shanghai op 9,7 dagen, een stijging van 34% ten opzichte van halverwege maart. In de haven van Shanghai lag de gemiddelde wachttijd voor exportproducten destijds op 7,5 dagen, een stijging van 53% ten opzichte van half maart.

Hoewel de wachttijden voor export in alle Chinese havens nog steeds iets hoger liggen dan op 12 maart, zijn ze wel met 17% gedaald ten opzichte van de piek rond 10 juni. De gemiddelde wachttijd voor importproducten in de Chinese havens ligt nu op 4,5 dagen, wat 12% hoger is dan op 12 maart. Voor de wachttijden voor importproducten waren de laatste weken in de Chinese havens geen sterke stijgingen te zien.

‘Het heropenen van de Chinese havens wordt de komende maanden niet makkelijk. Het zal zorgen voor beperkingen in de capaciteit van de scheepvaart. Het vervoeren van producten uit Azië blijft een uitdaging in het derde kwartaal. Voor de invoer van vracht naar Europa moet bovendien rekening gehouden worden met de al bestaande congestie’, stelde Philipe Salles, Vice-President bij FourKites, twee weken geleden over de huidige situatie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement