Belangrijke oorzaak is het stilvallen van het containervervoer van en naar Rusland. Daardoor liep de containeroverslag als geheel in ladinggewicht met bijna 9% terug tot 77 miljoen ton en in eenheden met 4,4% tot 7,3 miljoen teu. Daarnaast zorgden de aanhoudende problemen in de containervaart voor een verschuiving van ladingstromen naar kleinere havens.

Het aantal aanlopen door deepsea-schepen was in de eerste helft van het jaar ruim 9% lager dan voor de coronapandemie, maar het aantal containers per call groeide juist met 18,5%, becijfert HbR. Die meldt dat er  ‘ketenoverleg’ is opgezet om de ontwikkelingen met alle spelers in de Rotterdamse containersector te monitoren en daar zo goed mogelijk op in te spelen.

Oorlog Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft veel invloed op de Rotterdams haven. Zo steeg de aanvoer van zowel lng als kolen zeer sterk, als alternatief voor de verminderde Europese import van Russisch gas per pijpleiding. De overslag  van ruwe olie nam toe, terwijl die van olieproducten daalde. Ook werd er minder ijzererts en agribulk overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens topman Allard Castelein van het Havenbedrijf ‘leunt Europa zwaar op Russische energie’ en maakt de huidige geopolitieke situatie Europa erg kwetsbaar. Het goede nieuws is volgens hem dat het bedrijfsleven grote investeringen in Rotterdam in de energietransitie wil doen. De afgelopen maanden zijn er projecten aangekondigd ter waarde van zo’n drie miljard euro, waaronder een waterstoffabriek voor Shell en een bioraffinaderij voor Neste.

De overslag van vloeibaar massagoed is in de eerste zes maanden van het jaar met 4,6% toegenomen tot 105,4 miljoen ton. Opmerkelijk genoeg was dat vooral te danken aan doorvoer van Russische olie naar met name India. Volgens de havenbeheerder schakelen Europese raffinaderijen over op niet-Russische olie, waardoor Russische olie naar andere markten gaat. Veel daarvan wordt via de Oostzee in kleinere tankers naar Rotterdam vervoerd en daar overgepompt in mammoettankers met bestemming Azië.

Lng

De overslag van olieproducten daalde fors, met 9,4% tot 27,8 miljoen ton, vooral als gevolg van de structurele afname van de aanvoer en wederuitvoer van  stookolie. Vloeibaar aardgas, ofwel lng, kende een toename van bijna 50% tot 5,4 miljoen ton dankzij de sterk vraag naar dit alternatief voor Russisch pijpleidinggas.

De categorie overig vloeibaar massagoed kende een toename van 22,5% tot 19,7 miljoen ton. Volgens het Havenbedrijf komt dit door een verschuiving van transport met tankcontainers naar chemicaliëntankers en door voorraadvorming bij afnemers van chemische stoffen. Vanwege haperende transportketens verzekeren zich zo van voldoende  grondstoffen’, aldus de havenbeheerder.

Het droge massagoed zag een toename van 4,4% tot 39,4 miljoen ton, vooral dankzij de met bijna 30% tot 14,6 miljoen ton gestegen kolenoverslag. Veel stroomproducenten zijn na de sterke stijging van de gasprijs overgeschakeld van gas op kolen.

Ook de categorie overig droog massagoed steeg fors, met 30% tot negen miljoen ton. Dat is volgens de havenbeheerder vooral het gevolg van de hoge prijzen voor het  verschepen van containers: lading die ook los vervoerd kan worden, zoals industriële mineralen en meststoffen, is daarom vaker op die manier getransporteerd.

Het ro/ro-verkeer is met 16,8% toegenomen tot 13,8 miljoen ton. Dat kwam vooral doordat de handel met het Verenigd Koninkrijk zich herstelde. Ook het segment overig stukgoed groeide fors, met 17,7% tot bijna vier miljoen ton. De import van staal en andere metalen nam daarom toe. Daarnaast zorgen de hoge containertarieven ervoor dat meer lading als stukgoed wordt verscheept.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement