De havenbeheerder baseert zich daarbij op de Belgische consumptieprijsindex (cpi) van de maand augustus 2022, die toen een inflatiecijfer van 9,94% aangaf. ‘Wij passen deze toe op de verschillende tariefverordeningen en tarieven voor beide platformen’, heeft Poab de markt laten weten. Met platformen worden de havens van Antwerpen en Zeebrugge bedoeld.

Dit betekent dat de belangrijkste klantgroepen, rederijen en havenbedrijven, van de twee zeehavens volgend jaar een forse kostenstijging te verwerken krijgen omdat zowel de havengelden als de huren bijna 10% stijgen. Voor enkele nevenactiviteiten wordt de cpi niet of niet helemaal toegepast. Zo stijgen de sleeptarieven in Zeebrugge met bijna 7% en wordt de prijs voor de afgifte van afval in beide havens niet verhoogd.

Indexering Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) sloot eind 2021 een driejarig akkoord met het havenbedrijfsleven over de indexering van de haventarieven voor de periode 2022-2024. Op basis van die afspraak gaan de tarieven volgend jaar met 2,4% omhoog en in 2024 met 2,3%. Een HbR-woordvoerder bevestigt dat de driejarige afspraak ondanks de omhooggeschoten inflatie voor het havengeld onverkort overeind blijft.

Directeur Bas Janssen van de Rotterdamse ondernemersvereniging Deltalinqs was er al vanuit gegaan dat het driejarige akkoord gewoon wordt uitgevoerd en dat de haventarieven volgend jaar dus met 2,4% stijgen: ‘Ik heb geen kleine lettertjes kunnen ontdekken en ik heb ook geen signalen van het Havenbedrijf gehad dat het aan die afspraak wilde tornen’. Hij voegt eraan toe ‘dat Rotterdam in tegenstelling tot omliggende havens deze keer heel goed naar zijn klanten heeft geluisterd’.

Cargadoors

De Antwerpse Scheepvaartvereniging ASV, die de cargadoors vertegenwoordigt, zegt in Flows te vrezen dat de tarieven in Rotterdam minder sterk verhoogd zullen worden, wat invloed heeft op de onderlinge concurrentieverhoudingen. Hij stelt verder dat het bedrijfsleven tevergeefs heeft geprobeerd ‘om de pijn van de hoogste tariefaanpassing ooit te verzachten’.

Voorzitter Marc Ivens van het Belgische Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen (KVBG), dat stuwadoors en logistieke dienstverleners vertegenwoordigt, zegt dat leden de forse tariefstijging niet zomaar in hun langlopende contracten kunnen absorberen. Hij pleit voor een stapsgewijze aanpassing, bijvoorbeeld 5% per 1 januari en nog eens 5% in juli. ‘Dat geeft ons nog even de kans om ons te organiseren’, aldus Ivens.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement