9:40 Dagvoorzitter Kim van Dijk van NT begint met een paar vragen om de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en België te onderstrepen. Bij hoeveel wereldkampioenschappen voetbal waren de landen beiden aanwezig? Hoe lang is de gezamenlijke kustlijn eigenlijk en wie zegt er friet en wie patat?

Van Dijk legt uit dat de Schelde-Deltaregio grote waarde is voor Europa, een voorbeeld voor Europese grensoverschrijdende samenwerking, met North Sea Port voorop. Investeren in verdere corridor-ontwikkeling is noodzakelijk om economisch, strategisch en in duurzaamheid sterk te staan, stelt ze. ‘Maar welke corridors bieden de meeste kansen voor de Vlaams-Nederlandse Delta?’

9:45 ‘De huidige thema’s liegen er niet om’, zegt Commissaris van de Koning in Zeeland Han Polman. ‘Terugbrengen van CO2, PFAS, stikstof… het zijn grote vraagstukken waarbij grensoverschrijdend werken nodig is.’ Polman prijst de samenwerking tussen Nederland en België binnen het havengebied, maar dringt er tegelijk op aan dat verdienmodellen herzien moeten worden als er wordt gestuurd op duurzame groei. De Commissaris richt de blik op het zuiden en ziet kansen voor de corridor tussen de Schelde en de Seine, waar al veel aan gewerkt wordt in de regio.

10:05 Gedeputeerde Jean de Bethune van West Vlaanderen spreekt in een videoboodschap het belang van diezelfde noord-zuid corridor uit.

Televisiemaker Hauben maakte portretten van de bewoners langs de kustlijn. Hij vraagt aandacht voor de leefbaarheid van de omgeving en niet alleen voor het economische belang.

10:10 De Vlaamse televisiemaker Arnout Hauben vertelt over de ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens het maken van het programma ‘Dwars door de Lage Landen’. Hauben wandelde van Oostende aan de Vlaamse kust naar Pieterburen aan de Waddenzee. Hauben deelt zijn visie op de Schelde-Delta en de Noordzee met de zaal.

10:45  Oud-Staatssecretaris van Financiën en nu adjunct Secretaris-Generaal van de Benelux Unie, Frans Weekers, spreekt over het belang van samenwerking in de Schelde Delta Regio voor de realisatie van de energietransitie vanuit politiek perspectief.

Weekers haalt de situatie in Duitsland aan waarbij het Chinese Cosco wilde investeren in een terminal in de haven van Hamburg. Hij vraagt zich hardop af of het niet nodig is om nu de infrastructuur in eigen handen te houden? De SG heeft het over het belang van goed samenwerken, alleen zo zijn de huidige dossiers rondom bijvoorbeeld stikstof te tackelen.

‘De havens zijn de maritieme toegangspoort van een belangrijk deel van Europa’, benadrukt Weekers. Binnen de Benelux ligt 21% van het totale maritieme transport van de EU, voor de binnenvaart ligt dat percentage zelfs op 78%. In de drie landen woont 5,6% van de bevolking van de EU, maar zij creëren samen 7,9% van het Europese BBP. ‘Krachtige economieën’, wilt Weekers maar zeggen, ‘waar binnen het maritieme transport van groot belang is.’

Frans Weekers: ‘Wie samenwerkt over de grens loopt ertegenaan dat wetten en procedures niet altijd op elkaar aansluiten. In North Sea Port is de inzet om niet om de regels aan te passen, maar om af te wijken. En dat werkt.

11:30 Anton van Beek van Dow Chemical vertelt in een videoboodschap dat hij ‘samenwerking als enige oplossing’ in de energietransitie. Dow zit al meer dan 50 jaar in Zeeland, ‘het leefklimaat is superbelangrijk voor ons’. Van Beek haalt aan wat er nodig is als de site gaat verbouwen. ‘Dan hebben we hier zomaar 2000 mensen extra die de verbouwing realiseren. Dat betekent extra verkeer en al die mensen moeten ook gehuisvest worden. Om dan het leefklimaat goed te houden, is vooral transparantie nodig.’

11:35 Hugo Bouvy is managing director bij DEME offshore. Hij bespreekt de ontwikkelingen rondom energietransitie en een leefbare delta vanuit het perspectief van een offshore bedrijf. Waar ziet Bouvy nog kansen en uitdagingen?

Een kans is het inzetten van andere technieken. Een belangrijk element in het bouwen van een windmolenpark is het geluid, legt Bouvy uit. ‘Het slaan van de palen geeft heel veel lawaai, dat is nogal vervelend voor de leefomgeving. Als alternatief zetten we vacuümpompen in, waardoor het heien niet nodig is.’

‘We beseffen dat we een gigantische vervuiler zijn’, zegt de directeur. ‘Dat zit vooral in de brandstof van de schepen. We zien bij Deme de oplossing in groene methanol. Alleen is de beschikbaarheid daarvan beperkt. Het gaat nog wel tot 2030 of 2035 duren totdat die infrastructuur op orde is. Tot die tijd zijn we afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat is moeilijk te combineren in het terugdringen van emissies.’

‘We doen wel wat kan, zoals het gebruik van walstroom’, benadrukt hij. Klein bier, maar ‘qua geluid en fijnstof is het winst voor de leefomgeving’.

Voorzitter Kim van Dijk vraagt Dick Engelhardt (bestuurder NSP), Ignace Schops (voorzitter Bond Beter Leefmilieu), Ira von Harras (directeur Zeeuwse Milieufederatie) en Nathalie de Muynck (directeur van Zeeland Refinery) naar de belangen van klimaat, milieu en leefomgeving.

12:20 Tijdens de lunch is er voor de bezoekers gelegenheid om de Nieuwe Sluis te bezoeken. Harm Verbeek van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) vertelt op het podium alvast over de bouw van dit complex. Hij noemt het ‘een van de belangrijkste infrastructuurprojecten van Nederland en België van dit moment.’

De bruggen en deuren liggen momenteel nog bij Mammoet op het terrein in Westdorpe, dus die zijn niet te zien vandaag. Verbeek memoreert nog even wat er misliep bij de ontploffing van de Middensluis. ‘We hebben afgesproken af dat we het vanaf nu wel beter gaan doen’.

Met een treintje konden de bezoekers van het havencongres tijdens de lunch een kijkje nemen bij de nieuwe sluis van Terneuzen.
De nieuwe sluis bij Terneuzen in aanbouw.

14:00 Het middagprogramma wordt geopend met een videoboodschap van Elvir Dzanic, ceo van Port of Gothenburg. Ook hij onderstreept het belang van samenwerking, als voorbeeld haalt hij de ‘groene corridor‘ aan tussen Gent en Gothenborg. Dagelijks pendelen schepen tussen de havens die beide willen inzetten op groenere scheepvaart.

14:10 De fusie tussen de havens in North Sea Port is ondertussen vijf jaar oud, vertelt ceo Daan Schalck van North Sea Port.  ‘En dat heeft geen windeieren gelegd. Dit jaar is nu al een absoluut recordjaar op gebied van transport.’

14:30 Directeur-generaal Ruth Clabbers van IenW staat op het podium. Ze legt uit dat grensoverschrijdend goederenvervoer aandacht vergt, net als onderhoud en kennis en kunde. ‘Samenwerking is essentieel daarin. In Europa zijn afspraken gemaakt voor het tegengaan van klimaatverandering. Dat komt hier in de delta allemaal bij elkaar.’

Clabbers noemt de nieuwe sluis bij Terneuzen een ‘belangrijke schakel voor Europa’, juist binnen die corridorontwikkeling en dan met name die noord-zuid verbinding in Nederland, richting Vlaanderen en uiteindelijk richting Parijs.

14:45 Pablo Fabregas van de Europese Commissie en Isabelle Ryckbost, Secretaris-Generaal van European Sea Ports Organisation (ESPO) leggen uit hoe North Sea Port in het Europese netwerk van corridors past, de TEN-T. Volgens Fabregas is het ‘mooi dat we kaartjes hebben en plannen maken, maar het gaat om wat we in de praktijk bereiken.’

De belangrijkste beweging van goederen in Europa is traditioneel tussen oost en west, maar dankzij TEN-T gebeurt er ook meer van noord naar zuid. North Sea Port is verbonden met twee van deze corridors: Rhine-Alpine en North Sea-Mediterranean. ‘Het is een belangrijk strategisch punt.’

‘Investeringen in de corridors maken Europa weerbaarder en sterker’, zegt Isabella Ryckbost van de ESPO.

15:15 De volgende gasten schuiven aan voor een rondetafelgesprek: Paul Hegge (public affairs bij Lineas), Annet Koster (directeur KVNR), Niklas Andersson (Executive Vice President Logistics Division bij DFDS) en Daan Schalck (ceo van North Sea Port).

Koster pleit ervoor om in het kader van verduurzaming het wat kleiner te bekijken dan de grote Europese corridors. ‘Als je zorgt voor de beschikbaarheid van groene brandstoffen voor de dagelijkse lijndiensten tussen bijvoorbeeld hier en de Bremerhaven, zet je snel grote stappen.’

Volumes zijn bepalend voor het succes van een modaliteit en daarmee ook voor het zorgen van vergroening van een modaliteit, dat zijn de tafelgenoten het met elkaar eens. Paul Hegge van Lineas noemt het spoor ‘de goedkoopste manier van transport’, zolang er maar voldoende volume wordt vervoerd. Havens moeten daar volgens hem een grotere rol in spelen, om verladers te wijzen op de mogelijkheden van de modaliteit en het samenvoegen van ladingstromen. Koster breekt in: ‘Hetzelfde geldt voor de binnenvaart. Voldoende volume legitimeert investeringen.’

De TEN-T corridors bieden mogelijkheden, zegt Annet Koster van de KVNR. Maar een daadwerkelijk groen netwerk is er nog niet.

15:50 Als afsluiter treedt een duo van het satirische nieuwsmedium De Speld op.