De rechtbank stelt vast dat er een overtreding plaatsvindt omdat de natuurcompensatie nog niet goed is uitgevoerd. Het Havenbedrijf stelt dat het zelf niet voor compensatie kan zorgen, omdat alleen de minister daarvoor de mogelijkheden heeft. Maar het Havenbedrijf mag zich van de rechtbank nu niet achter het kabinet verschuilen bij de uitvoering van de compensatie. De natuurvergunning voor de Tweede Maasvlakte is destijds verleend aan het Havenbedrijf Rotterdam, die dus verantwoordelijk is om deze overtreding te beëindigen.

De Tweede Maasvlakte is tussen 2008 en 2013 aangelegd voor de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Deze landaanwinning in de Noordzee vond gedeeltelijk plaats in Europees beschermd natuurgebied en had negatieve gevolgen voor de natuur. De minister heeft destijds een natuurvergunning voor het project verleend, omdat de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte van groot openbaar belang was.

In de jaren na de aanleg van de Tweede Maasvlakte bleek echter dat met de rustgebieden en een beperking van de visserij met sleepnetten te weinig ecologische winst is geboekt. Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds, de Vogelbescherming en enkele andere natuurorganisaties vinden dat de Nederlandse overheid en het Havenbedrijf Rotterdam in actie moeten komen om alsnog te verzekeren dat de schade aan de natuur wordt gecompenseerd. Omdat de minister dat niet wilde doen, startten deze organisaties een procedure  bij de bestuursrechter.

Handhaving

Naast het Havenbedrijf is ook minister Christianne van der Wal-Zeggelink van Natuur en Stikstof verantwoordelijk, vanuit haar wettelijke taak om toe te zien op de naleving van natuurregelgeving. Haar argumenten om ondanks de overtreding niet tot handhaving over te gaan, kan de rechtbank niet volgen. De minister moet ook maatregelen als het verbieden van de bodemberoerende visserij overwegen als die een positief effect hebben, aldus de rechter.

De minister wil eerst het overleg met de Europese Commissie over een alternatieve vorm van compensatie afwachten, maar dat vindt de rechtbank niet nodig. De Europese Commissie heeft in 2003 namelijk al gesteld dat compensatie van de Tweede Maasvlakte belangrijk is voor de bescherming van de natuur, en uit de stukken van de minister blijkt niet  dat de Commissie daar inmiddels anders over denkt.

De rechtbank geeft de minister nu zestien weken de tijd om een nieuwe afweging te maken over het alsnog goed uitvoeren van de natuurcompensatie. De eerste stap daarvoor is dat daarvoor binnen zes weken een ontwerpbesluit moet worden genomen, zodat ook inspraak kan worden geboden aan de visserij.

Lees ook: Staat voor rechter om uitblijven compensatie Maasvlakte 2

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement