De Schelde-Deltaregio is van grote waarde voor Europa, werd gesteld op het congres. Het is een voorbeeld voor Europese grensoverschrijdende samenwerking, met de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent binnen de North Sea Port voorop. Investeren in verdere corridor-ontwikkeling is noodzakelijk om economisch, strategisch en in duurzaamheid sterk te staan.

De ontwikkeling valt of staat met goede infrastructuur en voldoende volume: sluizen, wegen en spoor moeten op orde zijn, wil de regio haar economische positie behouden en laten groeien. En alleen voldoende volume legitimeert die investeringen.

‘Investeren is dus bittere noodzaak’, zei Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland. ‘De vraag is hoe we dat doen en op welke manier we invulling geven aan het begrip groei. De huidige thema’s liegen er niet om. Terugbrengen van CO2, PFAS, stikstof: het zijn grote vraagstukken waarbij grensoverschrijdend werken nodig is.’

De commissaris prees de samenwerking tussen Nederland en België binnen het havengebied, maar dringt er tegelijk op aan dat verdienmodellen herzien moeten worden als er wordt gestuurd op duurzame groei. ‘We willen de duurzaamste regio zijn, dat vraagt om zorgvuldige afwegingen. Buiten kijf staat dat de corridor Zuid een wezenlijke bijdrage vormt voor de manier waarop we in verbinding staan, het is van grote betekenis voor alle havens in het Deltagebied.’

Nieuwe sluis in Terneuzen

Terneuzen werd gekozen als locatie voor het congres, omdat hier de investeringen zichtbaar zijn: een belangrijk programmaonderdeel was een bezoek aan het sluizencomplex van de stad, waar momenteel gebouwd wordt aan een nieuwe, grotere sluis, die moet zorgen voor een betere ontsluiting van North Sea Port.

Ruth Clabbers, Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritiem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, sprak over het belang van de transportsector voor de lokale en landelijke economie in zowel België als Nederland. Dankzij samenwerking, redeneerde ze, verloopt transport gestroomlijnder, waardoor groei mogelijk is. Clabbers refereerde daarbij ook aan de verbinding met Frankrijk die er in 2028 moet komen dankzij het kanaal Seine-Nord. ‘Daarmee nemen de achterlandverbindingen toe.’ Zij sprak over de ‘dikke goederenstroom’, die ontstaat in de regio – naast de stromen vanuit Rotterdam en Antwerpen.

Energietransitie

Oud-Staatssecretaris van Financiën en nu adjunct Secretaris-Generaal van de Benelux Unie, Frans Weekers, sprak over het belang van samenwerking in de Schelde-Deltaregio voor de realisatie van de energietransitie vanuit politiek perspectief.

‘De havens zijn de maritieme toegangspoort van een belangrijk deel van Europa’, benadrukte Weekers. Binnen de Benelux ligt 21% van het totale maritieme transport van de EU, voor de binnenvaart ligt dat percentage zelfs op 78%. In de drie landen woont 5,6% van de bevolking van de EU, maar zij creëren samen 7,9% van het Europese BBP. ‘Krachtige economieën’, wil Weekers maar zeggen, ‘waar binnen het maritieme transport van groot belang is.’

Weekers haalde de situatie in Duitsland aan, waarbij het Chinese Cosco wilde investeren in een terminal in de haven van Hamburg. Hij vroeg zich hardop af of het niet nodig is om nu de infrastructuur in eigen handen te houden? De SG had het over het belang van goed samenwerken. Alleen door samenwerking zijn volgens hem de huidige dossiers rondom bijvoorbeeld stikstof te tackelen.

Gigantische vervuiler

Managing director Hugo Bouvy van Deme offshore legde uit hoe het offshore bedrijf investeert en inzet op innovatie om de leefbaarheid van het gebied te vergroten.

‘We beseffen dat we een gigantische vervuiler zijn’, zei hij. ‘Dat zit vooral in de brandstof van de schepen. We zien bij Deme de oplossing in groene methanol. Alleen is de beschikbaarheid daarvan beperkt. Het gaat nog wel tot 2030 of 2035 duren totdat die infrastructuur op orde is. Tot die tijd zijn we afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat is moeilijk te combineren in het terugdringen van emissies.’

‘We doen wat wél kan, zoals het gebruik van walstroom’, benadrukte Bouvy. Klein bier, maar ‘qua geluid en fijnstof is het winst voor de leefomgeving’.

Verbonden met TEN-T corridors

Pablo Fabregas van de Europese Commissie en Isabelle Ryckbost, Secretaris-Generaal van European Sea Ports Organisation (ESPO) legden uit hoe North Sea Port in het Europese netwerk van corridors past, de TEN-T. Fabregas vindt North Sea Port een ‘belangrijk strategisch punt voor Europa’, omdat het het verbonden is met de corridors Rhine-Alpine en North Sea-Mediterranean.

De Europarlementariër noemde het verder ‘mooi dat we kaartjes hebben en plannen maken, maar het gaat om wat we in de praktijk bereiken. En de groei zit hier.’

Dat bevestigde ook Daan Schalck, ceo van North Sea Port. ‘De fusie tussen de havens is ondertussen bijna vijf jaar geleden. Het heeft geen windeieren gelegd. Dit jaar is nu al een absoluut recordjaar op gebied van transport.’

Volume legitimeert investeringen

In een afsluitend rondetafelgesprek tussen Paul Hegge (public affairs bij Lineas), Annet Koster (directeur KVNR), Niklas Andersson (Executive Vice President Logistics Division bij DFDS) en Daan Schalck (ceo van North Sea Port) werd geconcludeerd dat investeringen alleen gelegitimeerd kunnen worden bij voldoende volume. Dan gaat het zowel om investeringen in verduurzaming als in infrastructuur.

Koster van de KVNR pleitte ervoor om in het kader van verduurzaming het wat kleiner te bekijken dan de grote Europese corridors. ‘Als je zorgt voor de beschikbaarheid van groene brandstoffen voor de dagelijkse lijndiensten tussen bijvoorbeeld NSP en de Bremerhaven, zet je snel grote stappen.’

Paul Hegge van Lineas noemde het spoor ‘de goedkoopste manier van transport’, zolang er maar voldoende volume wordt vervoerd. Havens moeten daar volgens hem een grotere rol in spelen, om verladers te wijzen op de mogelijkheden van de modaliteit en het samenvoegen van ladingstromen. Koster vulde aan: ‘Hetzelfde geldt voor de binnenvaart. Voldoende volume legitimeert investeringen.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement