Over de andere cao-onderwerpen praten de partijen volgende week verder; de stakingen zijn tot die tijd opgeschort. Het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen zal daarna aan de werknemers worden voorgelegd.

Werknemers van Verbrugge Terminals waren al sinds 20 december in actie, omdat Verbrugge zich volgens hen niet wilde houden aan eerdere afspraken over de automatische prijscompensatie. Na een aantal dagen staken schakelden de werknemers over op een ‘langzaam-aan-actie’, waarbij ze wel op het werk verschenen, maar zich niet maximaal inspanden.

Patstelling

‘Er was een complete patstelling ontstaan’, constateert onderhandelaar Jelmer Hoogland van CNV Vakmensen. ‘Donderdagochtend hebben we als vakbonden met de directie een informeel gesprek gehad om tot een oplossing te komen. Dat is gelukt. We hebben nu een deal over een tweejarige cao, met behoud van de automatische prijscompensatie. Dat is belangrijk, want onze inzet was om de koopkracht van de werknemers zoveel mogelijk op peil te houden. Over de andere cao-punten praten we volgende week verder. We hebben daarom nu besloten om de stakingen op te schorten, de mensen gaan weer aan het werk.’

Concreet houdt de afspraak in dat de werknemers per 1 januari 2023 kunnen rekenen op een loonsverhoging die is gebaseerd op de inflatiecijfers over het afgelopen jaar (van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022). Het precieze cijfer is nog niet bekend, maar naar verwachting ligt die rond de 11%.

Per 1 januari 2024 krijgen de werknemers een loonsverhoging die is gebaseerd op de apc (gebaseerd op de inflatiecijfers over heel 2023) plus 1,5%. Volgende week (waarschijnlijk dinsdag of woensdag) gaan de onderhandelingen verder. Dan worden de overige cao-onderwerpen besproken. Over het resultaat kunnen de vakbondsleden daarna hun stem uitbrengen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement