Een geschikt perceel vonden beide initiatiefnemers ook al. Het is een 150 hectare groot terrein op de rechteroever van het Kanaal Gent-Terneuzen, tussen het Rodenhuizedok, havenringweg R4 en de site van ArcelorMittal Belgium. Het maakt deel uit van het afgebakende havengebied dat is bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

De staalreus en het havenbedrijf willen dit terrein bouwrijp maken en uitrusten met basisinfrastructuur zoals nutsvoorzieningen, het ontsluiten lang de weg, het spoor en het water en het invullen met bedrijven die zich richten op circulaire activiteiten. Hiervoor zullen ze een brownfieldconvenant ondertekenen samen met de Vlaamse overheid.

Historische baggerdepots

Op 40 hectare van het terrein bevinden zich historische baggerdepots. Die verhinderen de onmiddellijke ontwikkeling van de zone. Met het convenant kunnen deze onderbenutte gronden worden omgezet in een bedrijventerrein. De wettelijke vereiste compensatie met nieuw bosgebied zal zoveel mogelijk in de nabije omgeving worden uitgevoerd.

Naar verwachting zal het brownfieldconvenant er tegen de zomer van 2023 zijn. Hierna volgt in 2023 en 2024 de voorbereiding van de projectuitvoering (studies, opmaak masterplan, vergunningsprocedures). De eerste grondwerken zouden dan einde 2024 kunnen plaatsvinden. De hele inrichting van het terrein zal een tiental jaar in beslag nemen.

Klimaatneutraal

Het hele initiatief kadert in de ambitie om de haven tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Daarbij wil ze tien circulaire activiteiten met innovatieve technologieën of processen aantrekken die sectoren als chemie en staal moeten toelaten om de transitie naar een klimaatneutrale haven te maken.

ArcelorMittal Belgium zet hiervoor ook inzetten op waterstof als reductiemiddel. Het heeft twee hoogovens die hoofdzakelijk koolstof gebruiken om zuurstof uit het ijzererts te halen. Eén hoogoven zal worden vervangen door een installatie die gebruik maakt van aardgas en waterstof om ijzererts te reduceren. Deze investering bestaat uit een DRI-installatie (Direct Reduced Iron) en twee elektrische smeltovens.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement