Met de gezamenlijke verklaring, de ‘Declaration on the fight against cross-border organized drug crime’, willen beide landen samen inzetten op de controle van vrachten met een hoog risico voor drugstransport. Door veiliger te worden, zullen de havens competitieve handelspoorten voor Europa blijven en zullen ze aantrekkelijk blijven voor de containervervoerders, is het uitgangspunt.

Het ‘narcoterrorisme’ waarmee de Belgische en Nederlandse havens te kampen hebben, is volgens de Rijksoverheid duidelijk over de landsgrens heen ‘met elkaar verbonden’. Rederijen worden gezien als het ‘slachtoffer van de internationale drugshandel’, toch kunnen zij volgens de overheden ook een ‘belangrijke rol spelen in het helpen bestrijden van misbruik en intimidatie in de toeleveringsketen’.

Slimme containerzegels

Onderdeel van de afspraken is dat rederijen inzetten op het versneld invoeren van een systeem met ‘slimme containers en slimme containerzegels en andere technologische toepassingen’ bij hoog risico-vrachten. Zo is een container moeilijk ongezien te openen of te verplaatsen.

Ook wordt onderzocht hoe informatie over containers beter kan worden afgeschermd, zodat alleen de noodzakelijke personen hier toegang toe hebben. Het gebruik van digitale rechten of biometrie kan ook worden toegepast om containers op een veilige manier vrij te geven of digitaal te versleutelen. Vorige week kondigde een groep rederijen verenigd onder de naam DCSA al aan te werken aan digitale vrachtbrieven, dit vanuit kostenoverwegingen.

De rederijen beloven verder het personeelsbeleid aan te scherpen door striktere controles te doen en een gedragscode in te stellen. Ook is afgesproken om meer opleidingen te organiseren zodat het personeel verdacht gedrag of verdachte containers beter leert herkennen. Daarnaast hebben de ondertekenaars afgesproken beter samen te werken om het onderling (met elkaar en met de bevoegde overheidsinstanties) delen van informatie met betrekking tot verdachte zaken, werkwijzen van criminele organisaties, risico’s in bron- en transitlanden verder uit te bouwen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement