Blankenburgtunnel wordt Maasdeltatunnel

Rotterdam

De nieuwe tunnel tussen de A20 en de A15 gaat geen Blankenburgtunnel heten, maar Maasdeltatunnel.

Dat hebben de gemeenten Vlaardingen en Rotterdam, op wier grondgebied de nieuwe verbinding komt, gezamenlijk besloten. Ze hebben dat inmiddels ook per brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) laten weten.

Daarin worden nog een aantal nieuwe namen van onderdelen van de nieuwe ruim vier kilometer lange verbinding op het grondgebied van Vlaardingen genoemd. Dat zijn onder meer het Dirkviaduct voor de kruising met de Maassluissedijk en het Othildeviaduct voor de kruising met de spoorverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland.

Verder gaat de 500 meter lange ‘landtunnel’, die tot nu toe Aalkeettunnel genoemd werd, straks de Hollandtunnel heten. De aansluiting van de A20 op de nieuwe weg wordt het Flardingaplein. Het nieuwe stuk snelweg zelf heet overigens officieel Rijksweg 24.

De twee gemeentes vonden de naam Blankenbrugtunnel ‘te vaag’, hoewel die verwijst naar de plek waar de tunnel aan de zuidkant uit de grond komt. Op de plek waar nu het uitgestrekte complex van chemiebedrijf Huntsman staat, lag ooit de polder en het gelijknamige dorp Blankenburg. Dat moest in de jaren zestig wijken voor de aanleg van het havengebied Europoort.

Het is niet helemaal zeker waar de naam Blankenburg vandaan komt, maar historici vermoeden dat die afkomstig is van Willem Pietersz. Moerman, één van de eerste boeren in de polder. Hij was een Vlaming die tijdens de Tachtigjarige Oorlog naar Holland was uitgeweken en was afkomstig uit de kustplaats Blankenberge.

Overigens gaat de Maasdeltatunnel straks niet onder de Nieuwe Waterweg of de Nieuwe Maas door, maar onder het Scheur, zoals de vaarweg op dat punt heet. Dat was ooit een aparte tak van de delta van Rijn en Maas, maar is nu een dertien kilometer lang stuk van de vaarweg tussen de Noordzee en Rotterdam.

Het laagste punt van de tunnel komt op 31 meter onder NAP. Omdat de ruimte aan de zuidkant beperkt is, wordt de toegang aan die kant vrij steil. Rijkswaterstaat (RWS) heeft een budget van 1,17 miljard euro voor het project en wil de nieuwe weg tussen 2020 en 2022 in gebruik kunnen nemen.

Een bouwconsortium dat naast de opdracht greep heeft een rechtszaak tegen de dienst aangespannen. Als RWS die verliest, kan het project nog vertraging oplopen. Ook een beroepszaak bij het Europese Hof van justitie kan voor vertraging zorgen.

Blankenburgtunnel wordt Maasdeltatunnel | NT

Blankenburgtunnel wordt Maasdeltatunnel

Rotterdam

De nieuwe tunnel tussen de A20 en de A15 gaat geen Blankenburgtunnel heten, maar Maasdeltatunnel.

Dat hebben de gemeenten Vlaardingen en Rotterdam, op wier grondgebied de nieuwe verbinding komt, gezamenlijk besloten. Ze hebben dat inmiddels ook per brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) laten weten.

Daarin worden nog een aantal nieuwe namen van onderdelen van de nieuwe ruim vier kilometer lange verbinding op het grondgebied van Vlaardingen genoemd. Dat zijn onder meer het Dirkviaduct voor de kruising met de Maassluissedijk en het Othildeviaduct voor de kruising met de spoorverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland.

Verder gaat de 500 meter lange ‘landtunnel’, die tot nu toe Aalkeettunnel genoemd werd, straks de Hollandtunnel heten. De aansluiting van de A20 op de nieuwe weg wordt het Flardingaplein. Het nieuwe stuk snelweg zelf heet overigens officieel Rijksweg 24.

De twee gemeentes vonden de naam Blankenbrugtunnel ‘te vaag’, hoewel die verwijst naar de plek waar de tunnel aan de zuidkant uit de grond komt. Op de plek waar nu het uitgestrekte complex van chemiebedrijf Huntsman staat, lag ooit de polder en het gelijknamige dorp Blankenburg. Dat moest in de jaren zestig wijken voor de aanleg van het havengebied Europoort.

Het is niet helemaal zeker waar de naam Blankenburg vandaan komt, maar historici vermoeden dat die afkomstig is van Willem Pietersz. Moerman, één van de eerste boeren in de polder. Hij was een Vlaming die tijdens de Tachtigjarige Oorlog naar Holland was uitgeweken en was afkomstig uit de kustplaats Blankenberge.

Overigens gaat de Maasdeltatunnel straks niet onder de Nieuwe Waterweg of de Nieuwe Maas door, maar onder het Scheur, zoals de vaarweg op dat punt heet. Dat was ooit een aparte tak van de delta van Rijn en Maas, maar is nu een dertien kilometer lang stuk van de vaarweg tussen de Noordzee en Rotterdam.

Het laagste punt van de tunnel komt op 31 meter onder NAP. Omdat de ruimte aan de zuidkant beperkt is, wordt de toegang aan die kant vrij steil. Rijkswaterstaat (RWS) heeft een budget van 1,17 miljard euro voor het project en wil de nieuwe weg tussen 2020 en 2022 in gebruik kunnen nemen.

Een bouwconsortium dat naast de opdracht greep heeft een rechtszaak tegen de dienst aangespannen. Als RWS die verliest, kan het project nog vertraging oplopen. Ook een beroepszaak bij het Europese Hof van justitie kan voor vertraging zorgen.