Dat zijn de regeringspartijen Union (CDU/CSU) en SPD overeengekomen. Ze willen in de Duitse bondsbegroting voor 2018, die eind deze maand wordt vastgesteld, ruimte maken voor een snelle verlaging van de gebruikstarieven.

Spoorgoederenvervoer

De regeringsfracties willen met een snelle verlaging het spoorgoederenvervoer bevorderen om het wegennet te ontlasten. Ze leggen de nadruk op snelheid, omdat veel spoorbedrijven onder grote druk staan door de concurrentie met wegvervoer en binnenvaart.

De Allianz pro Schiene, de Duitse spoorlobby, is blij met de vervroegde verlaging van de Trassenpreise, die in de begroting voor 2018 wordt vastgelegd. De Allianz wijst erop dat het marktaandeel van spoorgoederenvervoer de laatste jaren door allerlei oorzaken is gedaald tot beneden de 17%.

Gebruikstarieven

In april dit jaar stelde de nieuwe verkeersminister, Andreas Scheuer (CSU), nog voor de gebruikstarieven eerst in 2019 te verlagen. De vraag zal, nu de regeringspartijen tot versnelde verlaging hebben besloten, zijn of deze maatregel ook terugwerkende kracht krijgt tot begin 2018.