Vlaanderen schrapt helft van alle reservatiestroken

Infrastructuur

De Vlaamse regering schrapt 156 van de 320 reservatiestroken rond wegen, spoor- en waterwegen. Daarmee komt er voor de eigenaars van die percelen een einde aan een onzekerheid die soms teruggaat tot de jaren 1970.

Sinds de jaren zeventig zijn er rond waterwegen, weginfrastructuur en sporen in Vlaanderen zogenaamde ‘reservatiestroken’ ingetekend op de gewestplannen. Alle eigendommen binnen een reservatiestrook kunnen in theorie onteigend worden om de infrastructuur aan te passen of uit te breiden.

Reservatiestroken

De betrokken eigenaars mogen binnen de reservatiestrook in principe niets nieuws bouwen en bij elke verbouwing moeten ze afstand doen van de volledige meerwaarde die gerealiseerd wordt door de aanpassingswerken. Mondjesmaat zijn er intussen wel enkele reservatiestroken geschrapt, maar er was nog nooit eerder een structurele oefening gedaan voor heel Vlaanderen. Dat is nu wel gebeurd.

Een wetswijziging gaf de Vlaamse regering einde de mogelijkheid om (eenmalig) reservatiestroken te schrappen buiten een concreet lokaal planningsinitiatief om. Uit de daarna uitgevoerde doorlichting bleek dat heel wat reservatiestroken ingekrompen of geschrapt konden worden, bijvoorbeeld omdat de reservatiestroken veel te breed waren ingetekend of omdat er elders al nieuwe infrastructuur is gerealiseerd.

Schipdonkkanaal

Zo zijn er de reservatiestroken die al veertig jaar waren voorzien rond het Afleidingskanaal van de Leie, beter bekend als het Schipdonkkanaal. Na grondige analyse bleek dat deze reservatiezone kan worden ingekrompen met 115 hectare, zonder dat eventuele aanpassingen aan het kanaal in de toekomst in het gedrang komen.

Vlaanderen schrapt helft van alle reservatiestroken | NT

Vlaanderen schrapt helft van alle reservatiestroken

Infrastructuur

De Vlaamse regering schrapt 156 van de 320 reservatiestroken rond wegen, spoor- en waterwegen. Daarmee komt er voor de eigenaars van die percelen een einde aan een onzekerheid die soms teruggaat tot de jaren 1970.

Sinds de jaren zeventig zijn er rond waterwegen, weginfrastructuur en sporen in Vlaanderen zogenaamde ‘reservatiestroken’ ingetekend op de gewestplannen. Alle eigendommen binnen een reservatiestrook kunnen in theorie onteigend worden om de infrastructuur aan te passen of uit te breiden.

Reservatiestroken

De betrokken eigenaars mogen binnen de reservatiestrook in principe niets nieuws bouwen en bij elke verbouwing moeten ze afstand doen van de volledige meerwaarde die gerealiseerd wordt door de aanpassingswerken. Mondjesmaat zijn er intussen wel enkele reservatiestroken geschrapt, maar er was nog nooit eerder een structurele oefening gedaan voor heel Vlaanderen. Dat is nu wel gebeurd.

Een wetswijziging gaf de Vlaamse regering einde de mogelijkheid om (eenmalig) reservatiestroken te schrappen buiten een concreet lokaal planningsinitiatief om. Uit de daarna uitgevoerde doorlichting bleek dat heel wat reservatiestroken ingekrompen of geschrapt konden worden, bijvoorbeeld omdat de reservatiestroken veel te breed waren ingetekend of omdat er elders al nieuwe infrastructuur is gerealiseerd.

Schipdonkkanaal

Zo zijn er de reservatiestroken die al veertig jaar waren voorzien rond het Afleidingskanaal van de Leie, beter bekend als het Schipdonkkanaal. Na grondige analyse bleek dat deze reservatiezone kan worden ingekrompen met 115 hectare, zonder dat eventuele aanpassingen aan het kanaal in de toekomst in het gedrang komen.