De vakbond eist 160.000 euro aan achterstallig loon voor de werknemers. FNV dagvaardt ook de gemeente Midden-Groningen en het uitzendbureau 365werk. Zij zijn volgens de bond mede aansprakelijk voor de verkeerde toepassing van de cao bij PostNL.

De kwestie draait om de inzet van bijstandsgerechtigden in het sorteercentrum van het postbedrijf in Kolham. Zij kregen na een stage die onderdeel was van hun reïntegratie, een baan aangeboden bij het Groningse sorteercentrum, waarbij ze het minimumloon verdienden. Dat is lager dan afgesproken in de cao, terwijl ze daar volgens de Inspectie SZW wel recht op hadden.