Kay Schiebur is ruim honderd dagen in dienst als topman van de Otto-Group, waaronder ook de pakketservice van Hermes valt. In een poging het vak van chauffeur aantrekkelijker te maken, betaalt Hermes meer dan het minimumloon. De kosten van deze maatregel moeten deels opgebracht worden door de verladers.

U bent in twee werelden actief. Via Otto in de (online) handel, maar met Hermes in de logistieke dienstverlening. Staan die beide werelden niet diametraal tegenover elkaar?

Er is een grote verandering geweest in de handel, die de logistieke sector heeft moeten, en kunnen, verwerken. Het belang van de logistiek is voor handelshuizen nu veel groter dan ongeveer 15 jaar geleden. Denk alleen al aan de online handel die een veel efficiëntere betrouwbaardere logistiek noodzakelijk maakt, vanwege veel hogere eisen die de consument stelt. In de loop van de tijd is het opleidings- en kwaliteitsniveau van alle medewerkers in de supply chain hoger geworden. Ik zie dat tussen handelsondernemingen en logistieke dienstverleners nu meer overeenkomsten zijn dan verschillen. Verladers begrijpen beter hoe de logistiek functioneert.

Het gebrek aan chauffeurs is voor Hermes een groot probleem. Hoe redt u het in drukke periodes toch de gevraagde kwaliteit te leveren?

Hermes is actief in de sterk groeiende pakketmarkt en we winnen als sterke nummer twee in de markt marktaandeel. Tijdens de kerstdrukte van afgelopen winter konden we betrouwbaar leveren. Maar de groeiende pakkethoeveelheden leiden tot uitdagingen, niet alleen bij ons maar in de hele branche. De arbeidsmarkt is opgedroogd, ook in de landelijke gebieden.

Wellicht is het minimumloon toch een te geringe vergoeding voor chauffeurs.

Zelfs in de meer landelijke gebieden werkt nauwelijks nog een chauffeur tegen minimumloon. In de grote steden zitten ze er zelfs tot 5 euro per uur boven. We hebben een grote verantwoordelijkheid voor een fair salaris voor de chauffeurs, maar moeten dat dan ook verrekenen in onze tarieven. Hermes was daarom de eerste pakketonderneming die afgelopen herfst aankondigde de prijzen te verhogen, onder meer om hogere lonen te kunnen betalen. Daarnaast kondigden we toen ook een piektoeslag aan tijdens drukke periodes. We konden bij onze klanten, de online-handelaren, prijsverhogingen van gemiddeld 4,5% realiseren.

Hermes dook voorheen nog wel eens onder de prijzen van de concurrentie.

Hermes heeft nog nooit de rol van prijsbreker of discounter gespeeld. DHL heeft een marktaandeel van bijna 50% in Duitsland en bepaalt daarmee de prijzen. Wanneer de marktleider prijsverhogingen tegenhoudt, dan heeft de markt een probleem. We hopen dat DHL zijn onlangs aangekondigde prijsverhogingen daadwerkelijk doorvoert.

Verwacht u dit jaar, bijvoorbeeld in december, weer een piektoeslag en volumebeperkingen?

We waren met de piektoeslag de eerste in de markt. Zelfs onze concurrenten vonden dat een goed initiatief. Ik ga ervan uit dat deze toeslag straks ook door hen ingesteld wordt. En ja, ook dit jaar zullen we met onze zakelijke klanten volumes afspreken die we kunnen garanderen.

U bent nu honderd dagen in deze functie. Wat zijn uw plannen voor de komende tijd?

De komende weken en maanden wil ik werk maken van het thema ‘coöperatie’. Vooral op de last mile zie ik de mogelijkheid dat we ook met onze concurrenten intensiever samenwerken. Bundeling van lading brengt voor iedereen voordelen. Ook in het licht van het gebrek aan chauffeurs is een dergelijke coöperatie zinvol. Op dit moment gaan we de diverse mogelijkheden na.

Laten we terugkeren naar de tarieven. Het zal niet bij de prijsverhoging van vorig jaar blijven. Hoeveel moet het dit jaar worden?

Onderhandelingen over de tarieven zijn niet alleen in deze sector hard. En ja, na de verhoging van 2017 zal er ook nu een verhoging zijn. We leveren een heel goed product en we zullen een prijsverhoging forceren, omdat een verstandig prijsniveau de basis voor innovatie is. De sector heeft in deze booming markt innovatie nodig om te kunnen groeien én kwaliteit te blijven leveren. We moeten, kortom, de middelen hebben om te investeren, bijvoorbeeld in digitalisering, automatisering en het inrichten van afhaalpunten. We investeren miljoenen in vastgoed voor en in mechanisering van onze distributiecentra.

Hoe fors moet de prijsverhoging zijn?

We spraken vorig jaar over een prijsverhoging van vijftig cent per pakket, in die orde gaan we ook nu de onderhandelingen in.

Als grootste online handelaar let Amazon niet alleen op de tarieven, maar het dreigt ook de eigen logistieke afhandeling op de last mile uit te bouwen. Een aanval op Hermes?

Amazon is voor ons geen tegenstander, maar een gewaardeerde klant met een aandeel van bijna 20%. Ook bij DHL maakt deze klant ongeveer een vijfde van het volume uit, begrijp ik uit de media. We hebben een voordeel op de concurrentie, doordat de verschillende ondernemingen van de Otto-groep groeiende volumes laten zien. Dat maakt ons minder afhankelijk van Amazon.

Kay Schiebur

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement