Die huurt nu al op verschillende plaatsen opslagruimte bij WDP. De oplevering van het nieuwe gebouw moet in principe in het tweede kwart van 2016 plaatsvinden. WDP investeert er circa 10 miljoen euro in.

De kracht van de gekozen locatie zit in haar multimodale ontsluiting: langs het water via zowel zee- als binnenvaart, via het spoor en via de R4 naar de autosnelwegen E17 en E40. WPD verwacht dat het nieuwe magazijn na afwerking in eerste instantie 35 arbeidsplaatsen zal opleveren, met groeipotentieel naar vijftig. Het stelt ook zijn verdere uitbreiding in het Gentse havengebied in het vooruitzicht.