Dit betekent dat Vlaanderen vanaf nu met deze partij verder zal onderhandelen om een finaal contract te sluiten. Het consortium bestaat uit de Groep Machiels, MG Real Estate, Intervest Warehouses & Offices en Deme.

Volgens Vlaams minister van werk, economie en innovatie Philippe Muyters (N-VA) sluit het logistieke concept van Genk Green Logistics goed aan bij de troeven van het 42 hectare grote terrein. ‘Het heeft de nodige schaalgrootte en speelt in op de trimodale ontsluiting van de site,’ zegt hij. Genk Green Logistics beoogt er de realisatie van ongeveer 240.000 m² aan vastgoed en 2.000 voltijdse en duurzame arbeidsplaatsen. ‘Bovendien hebben de consortiumpartners een stevige trackrecord in de ontwikkeling van bedrijventerreinen en bezitten ze al enkele intentiebrieven van geïnteresseerde eindgebruikers.’

Vorig jaar tekende de Vlaamse regering een masterplan uit. Dit schrijft voor dat op het terrein logistieke bedrijven met toegevoegde waarde en ondernemingen in de maakindustrie moeten worden gevestigd. Op basis hiervan werkte ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) een investeringsmemorandum uit, waarop geïnteresseerde kandidaten een herontwikkelingsvoorstel konden indienen. Uit die voorstellen waren acht kandidaten geselecteerd om een biedvoorstel in te dienen.