Dat concludeert makelaarsorganisatie Dynamis. ‘Gebruikers die zich vestigen in nieuwe panden laten over het algemeen minder geschikte panden achter in het aanbod. Een groot deel van dit ‘kansarme’ aanbod heeft echter nog ruime potentie in de huidige markt, als logistiek pand of met een andere functie’, aldus het bedrijf.

De grote hoeveelheid nieuwbouwontwikkelingen werpt de vraag op wat er gebeurt met de panden die logistieke dienstverleners achterlaten nadat ze een nieuwbouwpand hebben betrokken. ‘Deze achtergelaten panden voldoen vaak niet aan de huidige kwalitatieve maatstaven van vrije hoogte en draagkracht en kunnen daardoor als ‘kansarm’ worden bestempeld.’

Op basis van een analyse van het aanbod van twee jaar geleden stelt Dynamis vast dat dit zogenaamde ‘kansarme’ vastgoed nog potentie heeft in de huidige markt. Meer dan de helft van de in 2016 aangeboden panden voldeed niet aan de destijds gestelde nieuwbouwstandaard, maar driekwart van deze objecten is wel weer in gebruik genomen.

‘Er lijkt daarom ruime potentie te zijn voor panden die in de komende jaren door gebruikers ingewisseld gaan worden voor een nieuw pand. De opgenomen panden worden echter niet meer uitsluitend voor logistieke doeleinden gebruikt, maar ook voor andere functies zoals productie en opslag.’