Dat blijkt uit een korte passage in het recent gedeponeerde jaarverslag van houdstermaatschappij Kloosbeheer over 2017 onder het hoofdstukje ‘gebeurtenissen na balansdatum’.

In een summiere toelichting wijst de directie van het familiebedrijf uit IJmuiden erop dat de logistieke ‘activiteiten in eigen beheer’ per april van dit jaar zijn beëindigd in Elst en ‘het personeel is overgenomen’. Bij Kloosterboer Elst werkten blijkens het jaarverslag van de dochteronderneming in 2016 vijftien medewerkers. Het is onduidelijk wie de overnemende partij is.

De vestiging in Elst, ook bekend onder de oude naam Vriesveem Gelderland, had voor Kloosterboer ook historische waarde. Daar werd in 1960 het eerste vrieshuis van de logistiek dienstverlener gebouwd.