‘Daling NL op logistieke ranglijst Wereldbank is teleurstellend’

Nederland is buiten de top-5 gevallen op de logistieke ranglijst LPI van de Wereldbank. Met plaats zes boeken we de laagste klassering ooit sinds de introductie van de benchmark in 2007. Ondanks het topsectorenbeleid zijn België (3), Oostenrijk (4) en Japan (5) ons voorbijgestreefd. Zijn we op logistiek gebied nog wel zo goed als we denken?

De Logistics Performance Index (LPI) van de Wereldbank vergelijkt de logistieke prestaties per land op wereldschaal. De tweejaarlijkse benchmark meet daarbij hoe efficiënt handelsstromen in een land verlopen. De analisten kijken onder meer naar douaneformaliteiten, infrastructuur, internationale verzendingen, kwaliteit van de dienstverlening, tracking and tracing en betrouwbaarheid van de levering. De scores worden bepaald op basis van enquêtes van branchevereniging FIATA onder zo’n duizend wereldwijde expediteurs. In totaal zijn er 160 landen opgenomen in de lijst.

Ranglijst logistiek

Douane

De positie van Nederland is vooral verslechterd vanwege een lagere score voor de douane en internationale verzendingen. Dat betekent dat Nederland scherp moet blijven om mee te blijven spelen op het hoogste niveau, zegt Rogier Spoel van belangenorganisatie Evofenedex. De ranglijst geeft immers het perspectief weer vanuit de markt.

Spoel: ‘Wat betreft de douane, er zijn in het afgelopen jaar wat ICT-problemen geweest die hebben bijgedragen aan de daling. De verstandhouding tussen douane en bedrijfsleven is echter goed. Ook is het douane-verbeterplan ingezet. Op het gebied van internationale zendingen spelen waarschijnlijk de krapte en congestie mee die worden ervaren, met name op Schiphol en de haven van Rotterdam. Dat zorgt voor prijsstijgingen en het schaadt onze concurrentiepositie. Er wordt hard gewerkt aan oplossingen. De verschillen op de ranglijst zijn minimaal. Maar Nederland moet scherp aan de wind blijven zeilen en daarmee de weg terug omhoog vinden op de ranglijst.’

Balen

De Topsector Logistiek zegt ‘te balen’ van de daling op de ranglijst. ‘Onlangs hebben we nog afgesproken met de staatssecretaris van Financiën dat er ruim 800 douaniers bijkomen en dat er volop wordt geïnvesteerd in ICT’, zegt Arthur van Dijk van TLN, die op dit gebied ook spreekt namens de Topsector Logistiek.

Eén van de oorzaken is volgens hem dat de LPI subjectief tot stand komt. ‘Op het gebied van verduurzaming en innovatie lopen wij als Nederland voorop. Bij de score speelt vooral de dag van vandaag een belangrijke rol.’ Van Dijk heeft dan ook goede hoop dat de huidige inzet op innovatie ertoe leidt dat we bij de komende editie (2020) weer hoger scoren.

Bij de score speelt vooral de dag van vandaag een belangrijke rol.

Promotie logistieke sector

Nederland Distributieland, dat verantwoordelijk is voor de promotie van de logistieke sector in het buitenland, noemt de daling ‘teleurstellend’. Directeur Remco Buurman wijst erop dat Nederland nog wel bovenaan staat in de DHL Global Connectedness Index 2016 en de EU Transport Scoreboard 2016. ‘Je wilt als land graag bovenaan staan. De rankings kunnen we goed gebruiken bij de promotie van Nederland als logistieke hub voor supply chain-oplossingen.’

De daling is volgens Buurman lastig te verklaren. ‘Ze kijken naar een beperkt aantal indicatoren en ik kan niet goed herleiden waarom Nederland het op die gebieden minder zou doen dan in voorgaande jaren. De LPI-ranking is belangrijk. Maar veel belangrijker zijn de concrete resultaten die we als logistieke sector boeken. En dat beeld ziet er gewoon prima uit.’

Internationaal speelveld

Hoewel er nog altijd een enorme kloof bestaat tussen derdewereldlanden en de westerse landen, merkt de Wereldbank op dat de verschillen in het internationale speelveld steeds kleiner worden. De gemiddelde score van de top-10-landen daalde tot 4,03, terwijl de gemiddelde score van de slechtste tien landen met 2,08 de allerhoogste beoordeling ooit was. Wel dienen de slechtere landen zich vooral te verbeteren op het gebied van wegtransport en warehousing. Spoorgoederenvervoer daarentegen scoort overal slecht, zowel in de rijke als in de arme landen. Het wereldwijde logistieke landschap laat volgens het rapport positieve ontwikkelingen zien. ‘Ook in ontwikkelingslanden staat een goede logistiek hoog op de agenda.’

Ook in ontwikkelingslanden staat een goede logistiek hoog op de agenda.

Hoewel de huidige LPI met geen woord rept over milieu, verwacht Van Dijk dat in de toekomst ook verduurzaming steeds belangrijker wordt bij de beoordeling door de internationale logistiek. ‘Op dat gebied doen wij het als Nederland erg goed. Ik durf gerust te stellen dat wij langzaam de ‘Green Gateway to-and-from Europe’ aan het worden zijn. Het is wel fijn als je de inzet op dat gebied, van verschillende partijen in Nederland, ook terugziet in een hoge plek op de ranglijst. Aan de bak dus.’

De lijst in 2018:

LPI lijst 2018

De lijst uit 2016:

LPI 2016

‘Daling NL op logistieke ranglijst Wereldbank is teleurstellend’ | NT

‘Daling NL op logistieke ranglijst Wereldbank is teleurstellend’

Nederland is buiten de top-5 gevallen op de logistieke ranglijst LPI van de Wereldbank. Met plaats zes boeken we de laagste klassering ooit sinds de introductie van de benchmark in 2007. Ondanks het topsectorenbeleid zijn België (3), Oostenrijk (4) en Japan (5) ons voorbijgestreefd. Zijn we op logistiek gebied nog wel zo goed als we denken?

De Logistics Performance Index (LPI) van de Wereldbank vergelijkt de logistieke prestaties per land op wereldschaal. De tweejaarlijkse benchmark meet daarbij hoe efficiënt handelsstromen in een land verlopen. De analisten kijken onder meer naar douaneformaliteiten, infrastructuur, internationale verzendingen, kwaliteit van de dienstverlening, tracking and tracing en betrouwbaarheid van de levering. De scores worden bepaald op basis van enquêtes van branchevereniging FIATA onder zo’n duizend wereldwijde expediteurs. In totaal zijn er 160 landen opgenomen in de lijst.

Ranglijst logistiek

Douane

De positie van Nederland is vooral verslechterd vanwege een lagere score voor de douane en internationale verzendingen. Dat betekent dat Nederland scherp moet blijven om mee te blijven spelen op het hoogste niveau, zegt Rogier Spoel van belangenorganisatie Evofenedex. De ranglijst geeft immers het perspectief weer vanuit de markt.

Spoel: ‘Wat betreft de douane, er zijn in het afgelopen jaar wat ICT-problemen geweest die hebben bijgedragen aan de daling. De verstandhouding tussen douane en bedrijfsleven is echter goed. Ook is het douane-verbeterplan ingezet. Op het gebied van internationale zendingen spelen waarschijnlijk de krapte en congestie mee die worden ervaren, met name op Schiphol en de haven van Rotterdam. Dat zorgt voor prijsstijgingen en het schaadt onze concurrentiepositie. Er wordt hard gewerkt aan oplossingen. De verschillen op de ranglijst zijn minimaal. Maar Nederland moet scherp aan de wind blijven zeilen en daarmee de weg terug omhoog vinden op de ranglijst.’

Balen

De Topsector Logistiek zegt ‘te balen’ van de daling op de ranglijst. ‘Onlangs hebben we nog afgesproken met de staatssecretaris van Financiën dat er ruim 800 douaniers bijkomen en dat er volop wordt geïnvesteerd in ICT’, zegt Arthur van Dijk van TLN, die op dit gebied ook spreekt namens de Topsector Logistiek.

Eén van de oorzaken is volgens hem dat de LPI subjectief tot stand komt. ‘Op het gebied van verduurzaming en innovatie lopen wij als Nederland voorop. Bij de score speelt vooral de dag van vandaag een belangrijke rol.’ Van Dijk heeft dan ook goede hoop dat de huidige inzet op innovatie ertoe leidt dat we bij de komende editie (2020) weer hoger scoren.

Bij de score speelt vooral de dag van vandaag een belangrijke rol.

Promotie logistieke sector

Nederland Distributieland, dat verantwoordelijk is voor de promotie van de logistieke sector in het buitenland, noemt de daling ‘teleurstellend’. Directeur Remco Buurman wijst erop dat Nederland nog wel bovenaan staat in de DHL Global Connectedness Index 2016 en de EU Transport Scoreboard 2016. ‘Je wilt als land graag bovenaan staan. De rankings kunnen we goed gebruiken bij de promotie van Nederland als logistieke hub voor supply chain-oplossingen.’

De daling is volgens Buurman lastig te verklaren. ‘Ze kijken naar een beperkt aantal indicatoren en ik kan niet goed herleiden waarom Nederland het op die gebieden minder zou doen dan in voorgaande jaren. De LPI-ranking is belangrijk. Maar veel belangrijker zijn de concrete resultaten die we als logistieke sector boeken. En dat beeld ziet er gewoon prima uit.’

Internationaal speelveld

Hoewel er nog altijd een enorme kloof bestaat tussen derdewereldlanden en de westerse landen, merkt de Wereldbank op dat de verschillen in het internationale speelveld steeds kleiner worden. De gemiddelde score van de top-10-landen daalde tot 4,03, terwijl de gemiddelde score van de slechtste tien landen met 2,08 de allerhoogste beoordeling ooit was. Wel dienen de slechtere landen zich vooral te verbeteren op het gebied van wegtransport en warehousing. Spoorgoederenvervoer daarentegen scoort overal slecht, zowel in de rijke als in de arme landen. Het wereldwijde logistieke landschap laat volgens het rapport positieve ontwikkelingen zien. ‘Ook in ontwikkelingslanden staat een goede logistiek hoog op de agenda.’

Ook in ontwikkelingslanden staat een goede logistiek hoog op de agenda.

Hoewel de huidige LPI met geen woord rept over milieu, verwacht Van Dijk dat in de toekomst ook verduurzaming steeds belangrijker wordt bij de beoordeling door de internationale logistiek. ‘Op dat gebied doen wij het als Nederland erg goed. Ik durf gerust te stellen dat wij langzaam de ‘Green Gateway to-and-from Europe’ aan het worden zijn. Het is wel fijn als je de inzet op dat gebied, van verschillende partijen in Nederland, ook terugziet in een hoge plek op de ranglijst. Aan de bak dus.’

De lijst in 2018:

LPI lijst 2018

De lijst uit 2016:

LPI 2016