‘Nederland werkt veiliger met gevaarlijke stoffen dan anderen’

Veiligheid

In Nederland gevestigde bedrijven zijn vrijwel unaniem van mening dat personeel in Nederland door een betere veiligheidscultuur veiliger werkt met gevaarlijke stoffen dan het buitenland.

Dat blijkt uit onderzoek van belangenorganisatie Evofenedex onder veelal internationaal opererende bedrijven. Veiligheidsdeskundigen, management en directie uit de chemische industrie, groot- en detailhandel en de logistieke sector deden mee aan het onderzoek.

Hen werd gevraagd naar hun visie op de veiligheid rondom gevaarlijke stoffen. Zij vinden dat regels in Nederland beter worden gehanteerd. Tevens is sprake van professionelere en beter opgeleide medewerkers. 90% van de bedrijven geeft dan ook aan dat veiligheid hoog op de agenda staat binnen de eigen onderneming.

Verbeterpunten

Het Nederlandse bedrijfsleven ziet wel wat verbeterpunten om de veiligheid bij het werken met gevaarlijke stoffen op een nog hoger plan te brengen. Zo biedt de regelgeving volgens een kwart van de ondervraagden te weinig ruimte voor innovatie zoals het gebruik van de digitale vrachtbrief of de inzet van drones.

Ook moeten bedrijven in Nederland waken voor scherpere regels dan de internationale vastgestelde voorschriften te hanteren. 34% van de bedrijven geeft aan dat de complexiteit van de regelgeving hen omzet kost en dat regelgeving te vaak aan verandering onderhevig is.

Het bedrijfsleven zegt goed op de hoogte te zijn van de meldplicht die zij hebben bij een incident en weten ook waar zij deze melding moeten doen. Er zijn wel serieuze zorgen over de staat van de hulpverlening. Een derde van de bedrijven maakt zich dusdanig zorgen dat men verwacht dat de overheid niet in staat is om adequaat op te treden bij een incident.

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn essentiële ingrediënten voor alledaagse gebruiksvoorwerpen, van schoonmaakmiddelen en speelgoed tot producten die letterlijk van levensbelang zijn, zoals medicijnen en zuiver water. De 100.000 mensen die in Nederland met deze stoffen werken, zorgen voor een vijfde van onze export.

Lees volgende week in Nieuwsblad Transport meer over dit onderzoek.

‘Nederland werkt veiliger met gevaarlijke stoffen dan anderen’ | NT

‘Nederland werkt veiliger met gevaarlijke stoffen dan anderen’

Veiligheid

In Nederland gevestigde bedrijven zijn vrijwel unaniem van mening dat personeel in Nederland door een betere veiligheidscultuur veiliger werkt met gevaarlijke stoffen dan het buitenland.

Dat blijkt uit onderzoek van belangenorganisatie Evofenedex onder veelal internationaal opererende bedrijven. Veiligheidsdeskundigen, management en directie uit de chemische industrie, groot- en detailhandel en de logistieke sector deden mee aan het onderzoek.

Hen werd gevraagd naar hun visie op de veiligheid rondom gevaarlijke stoffen. Zij vinden dat regels in Nederland beter worden gehanteerd. Tevens is sprake van professionelere en beter opgeleide medewerkers. 90% van de bedrijven geeft dan ook aan dat veiligheid hoog op de agenda staat binnen de eigen onderneming.

Verbeterpunten

Het Nederlandse bedrijfsleven ziet wel wat verbeterpunten om de veiligheid bij het werken met gevaarlijke stoffen op een nog hoger plan te brengen. Zo biedt de regelgeving volgens een kwart van de ondervraagden te weinig ruimte voor innovatie zoals het gebruik van de digitale vrachtbrief of de inzet van drones.

Ook moeten bedrijven in Nederland waken voor scherpere regels dan de internationale vastgestelde voorschriften te hanteren. 34% van de bedrijven geeft aan dat de complexiteit van de regelgeving hen omzet kost en dat regelgeving te vaak aan verandering onderhevig is.

Het bedrijfsleven zegt goed op de hoogte te zijn van de meldplicht die zij hebben bij een incident en weten ook waar zij deze melding moeten doen. Er zijn wel serieuze zorgen over de staat van de hulpverlening. Een derde van de bedrijven maakt zich dusdanig zorgen dat men verwacht dat de overheid niet in staat is om adequaat op te treden bij een incident.

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn essentiële ingrediënten voor alledaagse gebruiksvoorwerpen, van schoonmaakmiddelen en speelgoed tot producten die letterlijk van levensbelang zijn, zoals medicijnen en zuiver water. De 100.000 mensen die in Nederland met deze stoffen werken, zorgen voor een vijfde van onze export.

Lees volgende week in Nieuwsblad Transport meer over dit onderzoek.