Onlangs bleek uit onderzoek van Evofenedex dat verladers erg trots zijn op de ‘veiligheidscultuur’ in Nederland bij vervoer van gevaarlijke stoffen. De cijfers laten echter zien dat het aantal meldingen van incidenten fors is gestegen in de afgelopen jaren.

Incidenten

In 2014 werden er bij de inspectie ruim 100 incidenten gemeld bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat aantal liep in 2015 op naar zo’n 165 meldingen, om het jaar 2016 af te sluiten met liefst 195 meldingen. Wegtransport was dat jaar verantwoordelijk voor 65% van de incidenten, het spoor voor 30% en de luchtvaart voor 5%.  ‘Het totale aantal is in 2017 weer gedaald naar 183, maar die cijfers moeten we nog analyseren’, meldt ILT-woordvoerder Frank Wassenaar.

Hij is niet ongerust dat de veiligheid is afgenomen, ondanks de toename van het aantal meldingen de afgelopen jaren. ‘We zagen in de media regelmatig incidenten voorbij komen die niet bij ons bekend waren’, licht hij toe. ‘Dat kwam vaak door onwetendheid. Bedrijven zijn echter strafbaar als ze incidenten niet bij ons melden. Daarom zijn we met de brancheorganisaties diverse campagnes gestart om de sector daarop attent te maken. Dat heeft de meldingsbereidheid vergroot en is de verklaring van de fikse toename.’

Oorzaken

Het blijkt dat mensen en bedrijven zelf de meeste incidenten veroorzaken. Er is bijvoorbeeld regelmatig sprake van verkeerde ladingbehandeling en geen of verkeerde instructies. Als de techniek faalt, komt dat vooral door afsluitingen en pakkingen die incidenten veroorzaken met gevaarlijke stoffen. Overigens is de mens daar ook vaak verantwoordelijk voor, bijvoorbeeld als bevestigingsbouten niet goed zijn aangedraaid of de pakkingen zijn beschadigd door het bijsnijden van zegels.

De stijging van het aantal incidenten in 2016 ten opzichte van 2015 wordt bijna geheel veroorzaakt in de zomermaanden augustus/september en hoofdzakelijk bij het spoor. Volgens ILT is daar één specifiek bedrijf voor verantwoordelijk. ‘Er is dat jaar een nieuwe goederenstroom van Nederland naar Oost-Europa per trein ontstaan. Daarbij werden de tankcontainers vanaf de onderkant gevuld. Normaal doe je dat vanaf de bovenkant. Het bleek dat de pakkingen daar niet tegen konden, waardoor lek-kages optraden. Dat is vervolgens opgelost.’

Ziekenhuisafval

Bij het wegvervoer waren er in 2016 opvallend veel incidenten met ziekenhuisafval (UN 3291) en milieugevaarlijke stoffen (UN 3077 en UN 3082). Maar ook daar blijkt vaak één specifieke oorzaak de boosdoener, zegt ILT. Een afvalverwerker in Dordrecht had veel te maken met prikincidenten. Het bleek dat er regelmatig losse injectienaalden in het afval zaten, waar zijn personeel mee in aanraking kwam. ILT heeft de betreffende ziekenhuizen gewaarschuwd om beter met hun afval om te gaan.

Als het gaat om de milieugevaarlijke stoffen UN 3077 komt dat vaak door ‘laconiek gedrag van medewerkers’ bij deze stoffen die wel op de lijst staan, maar niet heel erg schadelijk zijn. Bij de UN 3082 was er sprake van dikke zware stookolie waarvan de drab tussen de pakkingen ging zitten, waardoor die niet meer goed afsloten. ‘De leverancier is gewaarschuwd en heeft het opgelost’, aldus Wassenaar.

Lees ook: ‘Trots op veiligheidscultuur bij transport gevaarlijke stoffen’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement