Ook Synple, een van de meest veelbelovende start-ups in de logistieke sector en een paradepaardje van de Topsector Logistiek, heeft de verwachtingen helaas niet kunnen waarmaken. De oprichters en investeerders hebben deze week de stekker uit het platform getrokken omdat de verwachte opbrengsten op korte termijn niet meer op zouden wegen tegen de inspanningen en investeringen.

Het is treurig te noemen dat dit project niet wordt doorgezet. Want ook in het geval van Synple profiteerde de hele maatschappij mee. Ruimte in lege vrachtwagens werd via dat systeem opgevuld met ladingen van collega-transporteurs, die zij zelf niet efficiënt konden plannen. Hierdoor wordt de bestaande vloot van vrachtwagens veel beter benut. Dat leidt tot minder files, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een betere marge voor wegtransporteurs. Iedereen profiteert, toch?

Toch bestond er kennelijk onvoldoende animo bij de wegtransporteurs om een abonnement op Synple te nemen en hun data te delen met het platform om de planning nóg efficiënter te maken. Liever met een lege vrachtwagen terug rijden, dan de lading van een klant ‘weg te geven aan een ander’. Hierdoor kon het platform niet snel genoeg opschalen om de schoorsteen te laten roken.

Synple was voor Nederlandse begrippen een serieuze start-up en ontving vorig jaar nog een investering van ruim 1 miljoen euro. In Silicon Valley lachen ze trouwens om dergelijke bedragen. Alleen al met een goed idee mag je daar soms miljoenen cash per maand verbranden. Een gezond businessmodel ‘komt later wel’. Synple daarentegen had een duidelijk verdienmodel en functionerend platform ontwikkeld, waar transporteurs dagelijks gebruik van konden maken.

Schaalbaarheid is van levensbelang voor start-ups om te kunnen groeien en de investeringen terug te verdienen. Dat is Synple helaas niet gelukt. Maar vooral de maatschappij is daarvan de dupe. Want niemand is blij met lege vrachtwagens. Het businessmodel van een start-up als Synple zou trouwens veel makkelijker zijn als ook de maatschappelijke baten van een efficiëntere planning, zoals een beter milieu en minder file, bij hun klanten terecht zouden komen.

Toch mag ook de transportsector zelf in de spiegel kijken. Want je kunt wel een sticker van ‘Lean and green’ op een vrachtwagen hebben. Zolang die leeg rijdt, is het altijd onnodig vervuilend. En wanneer start-ups als Synple onvoldoende animo ondervinden om succesvol te zijn, wordt de wereld te langzaam beter.

Lees ook: Logistieke start-up Synple stopt ermee