Subsidie voor logistieke bedrijven die iShare implementeren

Topsector Logistiek

Logistieke bedrijven die met iShare verbeteringen willen doorvoeren in de manier waarop zij data delen, kunnen voortaan van de Topsector Logistiek een bijdrage van maximaal 5.000 euro ontvangen voor de implementatie van het afsprakenstelsel. 

De regeling is bedoeld om het MKB aan te zetten om te werken volgens de afspraken van het stelsel, en toe te treden tot het netwerk van vertrouwen. Binnen het netwerk zijn partijen in staat om drempelloos data te delen met andere partijen die ook zijn aangesloten bij iShare. Ook met partijen die zij (nog) niet of nauwelijks kennen, bijvoorbeeld partijen die zich verderop in de keten bevinden.

Topsector Logistiek

Michiel Haarman(foto) is programmamanager binnen de Topsector Logistiek en onderstreept het belang van het feit dat logistieke MKB’ers moeten aanhaken bij deze ontwikkeling: ‘Door toe te treden tot iShare helpen we deze bedrijven om efficiënter, sneller en veiliger data te delen met vertrouwde partners. Daarmee ontstaan eindeloos veel mogelijkheden. Niet alleen voor individuele bedrijven, maar ook voor de sector als geheel.’

Met iShare wordt het volgens hem bijvoorbeeld veel makkelijker om van elkaars vervoerscapaciteit gebruik te maken. ‘En dat draagt weer bij aan de positie van Nederland als logistieke topspeler. En niet onbelangrijk: de CO2-uitstoot van de sector brengen we daarmee ook omlaag.’

Implementeren

Bedrijven die iShare implementeren, doen eerst technische aanpassingen in hun software. Dat doen zij zelf of met hulp van hun softwareleverancier. Vervolgens tekenen zij een toetredingsovereenkomst met de Stichting iShare.

iShare is een set van afspraken waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data. Zij hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie en autorisatie waardoor zij niet elke keer opnieuw afspraken hoeven te maken om data te delen. Het is een initiatief van de Topsector Logistiek.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Subsidie voor logistieke bedrijven die iShare implementeren | NT

Subsidie voor logistieke bedrijven die iShare implementeren

Topsector Logistiek

Logistieke bedrijven die met iShare verbeteringen willen doorvoeren in de manier waarop zij data delen, kunnen voortaan van de Topsector Logistiek een bijdrage van maximaal 5.000 euro ontvangen voor de implementatie van het afsprakenstelsel. 

De regeling is bedoeld om het MKB aan te zetten om te werken volgens de afspraken van het stelsel, en toe te treden tot het netwerk van vertrouwen. Binnen het netwerk zijn partijen in staat om drempelloos data te delen met andere partijen die ook zijn aangesloten bij iShare. Ook met partijen die zij (nog) niet of nauwelijks kennen, bijvoorbeeld partijen die zich verderop in de keten bevinden.

Topsector Logistiek

Michiel Haarman(foto) is programmamanager binnen de Topsector Logistiek en onderstreept het belang van het feit dat logistieke MKB’ers moeten aanhaken bij deze ontwikkeling: ‘Door toe te treden tot iShare helpen we deze bedrijven om efficiënter, sneller en veiliger data te delen met vertrouwde partners. Daarmee ontstaan eindeloos veel mogelijkheden. Niet alleen voor individuele bedrijven, maar ook voor de sector als geheel.’

Met iShare wordt het volgens hem bijvoorbeeld veel makkelijker om van elkaars vervoerscapaciteit gebruik te maken. ‘En dat draagt weer bij aan de positie van Nederland als logistieke topspeler. En niet onbelangrijk: de CO2-uitstoot van de sector brengen we daarmee ook omlaag.’

Implementeren

Bedrijven die iShare implementeren, doen eerst technische aanpassingen in hun software. Dat doen zij zelf of met hulp van hun softwareleverancier. Vervolgens tekenen zij een toetredingsovereenkomst met de Stichting iShare.

iShare is een set van afspraken waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data. Zij hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie en autorisatie waardoor zij niet elke keer opnieuw afspraken hoeven te maken om data te delen. Het is een initiatief van de Topsector Logistiek.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement