Een partij die toetreedt moet volgens de afspraken van het stelsel werken. Daartoe integreert zij de API-specificaties in haar software – al dan niet met de hulp van een iShare Software- of Implementatiepartner – en toont daarbij aan te voldoen aan de afspraken van het stelsel. Om formeel toe te treden, tekent zij een toetredingsovereenkomst met de nieuwe stichting.

Projectfase voorbij

Michiel Haarman is programmamanager van het Neutraal Logistiek Informatieplatform (NLIP) en namens de Topsector Logistiek opdrachtgever van het iShare-project. Hij legt uit: ‘Met de oprichting van de stichting zijn we voorbereid op de toekomst na de projectfase. Partijen kunnen tot het vertrouwensnetwerk toetreden en onderling eenvoudig en veilig data delen. Hierdoor zijn zij niet alleen in staat om efficiënter te werken, maar ook om gebruik te maken van elkaars vervoerscapaciteit.’

De nieuwe stichting werkt zonder winstoogmerk en ziet onder andere toe op de naleving van de afspraken, beheert de processen die horen bij de toetreding en faciliteert verdere veranderingen in het stelsel.

Logistieke organisaties

Eefje van der Harst is projectmanager iShare en voegt hieraan toe: ‘De governance van de stichting is zodanig ingericht dat logistieke organisaties die deelnemer zijn van het stelsel op strategisch, tactisch en operationeel niveau bijdragen aan de doorontwikkeling van iShare, zodat het stelsel blijft aansluiten bij de behoeften van de logistieke sector zelf.’

iShare, een initiatief van de Topsector Logistiek, is een afsprakenstelsel of een set van afspraken waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data. Zij hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie en autorisatie waardoor zij niet elke keer opnieuw afspraken hoeven te maken om data te delen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement