Bij de dagelijkse werking van ziekenhuizen en zorginstellingen komt heel wat logistiek kijken. ‘Geen kerntaak, maar daarom niet minder belangrijk voor meer efficiëntie en patiëntveiligheid. De druk op de budgetten, strengere regelgeving en veranderende medische noden maken het noodzakelijk om de zorglogistiek anders te gaan organiseren’, meldt het instituut.

Logistieke processen

Aan het project nemen zestien bedrijven en zorginstellingen deel. De focus ligt op het bundelen van de krachten door ondersteunende logistieke processen en goederenstromen te centraliseren op een platform. Het project wil een antwoord geven op de vraag of en hoe regionale zorglogistieke platformen kunnen bijdragen tot een betere logistiek en schaalvoordelen. ‘Voor dienstverleners biedt het mogelijkheden om een nieuw scala aan logistieke toegevoegde-waardediensten te ontwikkelen voor de zorgsector’, verwacht de VIL.

Tijdens dit project zullen alle goederenstromen van en naar de zorginstellingen in kaart gebracht worden, alsook de behoeften van de stakeholders en wettelijke beperkingen. Nadien zal gedefinieerd worden welke stromen en activiteiten thuishoren op een logistiek zorgplatform. Verder zal een logistiek concept uitgewerkt en in de praktijk getest worden.

Praktische haalbaarheid

‘De bedoeling is om tot een proof of concept te komen van de praktische haalbaarheid. Op basis van de opgedane ervaringen brengen we in kaart hoe het zorghubconcept verder uitgerold kan worden in Vlaanderen’, aldus VIL projectleider Ludo Sys.

Eén van van deelnemers is Zorgbedrijf Antwerpen, dat met 44 dienstencentra, 3.350 serviceflats, 3.030 erkende bedden in woonzorgcentra in de stad Antwerpen, de grootste speler is in de Antwerpse zorgsector.

Deelnemers

Projectdeelnemers: AZ Klina, bpost, DHL Supply Chain Benelux, Hospital Logistics, Movianto Belgium, Nutricia Belgium, OLV Ziekenhuis Aalst, Raes Pharmaceutical Logistics, Sodexo Belgium, Sterima, Talent in Motion, Tosoh Europe, UZ Antwerpen, UZ Leuven, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen. Dit project wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid.