De omzet steeg van 5,01 naar 5,36 miljoen euro. De operationele marge nam 0,8 procentpunt toe naar 7,7%. De netto winst steeg van 262 naar 283 miljoen euro. De winst per aandeel nam toe van 20,5 naar 23,5 kroon per aandeel van nominaal één kroon. Omgerekend steeg deze van 2,75 naar 3,15 euro.

Halfjaarcijfers

De halfjaarcijfers van de Denen uit Hedehusene, nabij Kopenhagen, omvatten nog niet die van de jongste aanwinst Panalpina, de Zwitserse expediteur en luchtvrachtcarrier. DSV denkt de overname in het derde kwartaal af te ronden. De overname behoeft nog de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.

Bij de divisie zee- en luchtvrachtexpeditie van DSV steeg de omzet in de eerste maanden het sterkst: +7,6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In het wegvervoer bedroeg de omzetstijging 2,6% en in de contractlogistiek met 3,3%.

Beeld wordt somberder

In het tweede kwartaal versomberde het beeld overigens wel. Zee- en luchtvracht bereikten een omzetgroei van 5,3%. De contractlogistiek kwam aan een groei van 0,6% en het vrachtvervoer over de weg had met een daling van 0,4% te maken.

Dat had te maken met een geleidelijke afkoeling van de wereldwijde economie en met het feit dat het tweede kwartaal minder werkdagen telde dan het tweede trimester van 2018. In het tweede kwartaal van dit jaar daalden de volumes in de luchtvracht met 5%. In de zeevracht, het landvervoer en de contractlogistiek was er nog wel een stijging, van 1 à 2%.