Onder meer Evofenedex, TLN, Rai Vereniging, Bovag, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Detailhandel Nederland en Natuur & Milieu zijn tegen deze heffingsplicht voor e-busjes. Het probleem is namelijk dat elektrische bestelauto’s meer wegen dan hun fossiele tegenhangers, als gevolg van de zware batterij in het voertuig. Daardoor kan het gewicht van zo’n bestelwagen boven de 3500 kilo uitkomen. Bedrijfswagens die meer wegen dan dat, vallen onder de trucktol.

Vrijstelling

Om concurrentienadeel met fossiele voertuigen te voorkomen, is er met de Europese Commissie een vrijstelling overeengekomen voor het C-rijbewijs en het gebruik van een tachograaf, dat op basis van het gewicht eigenlijk noodzakelijk is. Op basis van huidige wetgeving is Nederland echter verplicht de heffing ook te laten gelden voor elektrische bestelauto’s.

‘Het boven de markt hangen van een vrachtwagenheffing heeft naar verwachting een heel negatief gevolg op de transitie naar elektrisch rijden’, meldt Evofnedex. ‘Ondernemers blijven langer op diesel en benzine rijden om het extra tarief per kilometer van de vrachtwagenheffing te vermijden.

Vanwege de Eurovignet-richtlijn blijkt het niet mogelijk de heffing pas boven de grens van 4250 kilo te laten gelden. Daarom is er speciale toestemming van de Europese Commissie nodig om elektrische bestelauto’s tot een laadvermogen van 4250 kilo van de vrachtwagenheffing uit te zonderen.’

Administratieve lasten

Sommige partijen hebben in hun inbreng bij de politiek gepleit voor een compensatieregeling voor elektrische bestelauto’s. Evofenedex ziet dit echter als laatste redmiddel in verband met de administratieve lasten en het gedoe om eerst de heffing te innen en vervolgens weer terug te geven. ‘Een uitzondering aanvragen bij de Europese Commissie verdient naar onze mening de hoogste prioriteit van de minister’, aldus de belangenvereniging.