Het provinciebestuur in Noord-Brabant krijgt een half jaar de tijd om een nieuwe ‘passende beoordeling’ te maken voor de aanleg van het park. Als daaruit blijkt dat het plan de natuur van omliggende Natura 2000-gebieden aantast, moet de provincie een zogenoemde ADC-toets uitvoeren. Dat meldt de Raad van State in een tussenuitspraak.

Met deze ADC-toets moet de provincie aantonen dat voor het bedrijvenpark geen alternatieven (A) zijn die minder schadelijk zijn voor de natuur. Tevens moet blijken dar er dwingende redenen (D) zijn voor het park, waardoor het er móet komen. Daarnaast moet de aantasting van de natuur worden gecompenseerd (C). De provincie heeft tijdens de zitting in september dit jaar al aangegeven er vertrouwen in te hebben dat het aan deze ADC-criteria kan voldoen.

Geen verrassing

De uitspraak van de Raad van State is geen verrassing. De afgelopen tijd zijn veel bouwprojecten stilgelegd. Dit is het gevolg van een uitspraak die de Raad van State in mei van dit jaar deed. Daarin werd geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarop de stikstofuitstoot van veel bouwprojecten is gebaseerd, niet voldoet.

Voor projecten waarin bij de besluitvorming gebruik is gemaakt van PAS, moet in veel gevallen een nieuwe stikstofbeoordeling worden gemaakt. Ook bij Logistiek Park Moerdijk is de Raad van State dus niet overtuigd van de stikstof-onderbouwing. Daardoor loopt de komst van het park nóg meer vertraging op, terwijl er al decennia over gepraat wordt.

Toch betekende de uitspraak niet alleen maar tegenslag voor LPM. De bezwaren van diverse bewonersorganisaties tegen de komst van het park zijn wel verworpen. De problemen rondom de stikstofuitstoot van het project lijken dus op dit moment de enige beer op de weg.

142 hectare

Volgens de plannen zou LPM moeten komen in de ‘oksel’ van de snelwegen A16 en A17. Het zou 142 hectare groot moeten worden en veel ruimte moeten bieden aan logistieke bedrijvigheid.

Met het park wil de provincie de regio West-Brabant een nog sterkere positie geven in de afhandeling van containers, die worden verwerkt in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het moet een van de grootste logistieke bedrijvenparken van Nederland worden.

Lees ook: Wanhoopspoging Provincie om Logistiek Park Moerdijk te redden