Kamerleden Amhaouch (CDA) en Bruins (ChristenUnie) willen dat het ministerie van Economische Zaken ongewenste verdozing afremt. Hierbij moet het ministerie niet in haar eentje optreden, maar in samenspraak met provincies en gemeenten.

Volgens Amhaouch en Bruins zorgen de steeds talrijkere en ook steeds grotere distributiecentra voor verdozing van het landschap, aantasting van de leefbaarheid en verdringing van andere, lokale mkb-bedrijven. Ook is het volgens hen onduidelijk wat de economische toevoegde waarde van deze dc’s op de langere termijn is, gezien de opkomst van robotisering.

Meer kritiek

Ook uit andere hoek kwam onlangs kritiek. Het College van Rijksadviseurs stelde dat er strengere eisen moeten komen aan de bouw van ‘logistieke dozen’. Door het aannemen van de motie roept de Tweede Kamer het ministerie op om met een reactie te komen op dit advies.

De motie volgt op de groeiende maatschappelijke onrust over verdozing. Vooral in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg strijken veel logistieke bedrijven neer en bouwen daar steeds grotere distributiecentra. Een trend die mede ingegeven wordt door de groeiende markt van e-commerce.

Provincies

Bewoners en maatschappelijke organisaties wijzen op de nadelige gevolgen voor de natuur en de leefbaarheid en ook lagere overheden zetten steeds meer vraagtekens bij deze trend. Zo besloot het provinciebestuur in Gelderland onlangs om nog slechts op drie locaties in de provincie distributiecentra toe te staan.

In Noord-Brabant, waar de verdozing nog intenser is, kwam BrabantAdvies eerder dit najaar ook met een kritische blik op het huidige beleid. Het adviesorgaan riep de regionale beleidsmakers op om meer te kijken naar economische toegevoegde waarde, omgevingskwaliteit van het vastgoed, de verschillende dc’s meer te clusteren en om soms ook ‘nee’ te zeggen.

Rijksadvies

Het College van Rijksadviseurs (CRA) bracht onlangs een rapport uit omdat het zich zorgen maakt over de toename van het aantal XXL-distributiecentra. Het College vindt dat het Rijk en provincie hier meer regie in moeten nemen.

De kernwoorden daarbij zouden ‘minder, compacter, geconcentreerder en multifunctioneler’ moeten zijn. Het rapport concentreert zich op grote distributiecentra, van het type XL (meer dan 20.000 vierkante meter) en XXL (meer dan 50.000 vierkante meter). Dat zijn in de ogen van het College enorme, raamloze dozen, die intimiderend zijn, het landschap verstieren en het vestigingsklimaat in gevaar brengen.

Overigens was logistiek vastgoed-adviesbureau Buck zeer kritisch op de inhoud. Het rapport zou volgens directeur René Buck ‘de plank misslaan’ vanwege ‘onjuiste redeneringen’ en ‘een gebrek aan onderbouwing’.

Nieuwsblad Transport schrijft uitgebreid over de verdozing en de kritiek hierop. Lees de eerdere berichten:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement