Ze lazen het stukje. De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland had besloten dat de Stichting Farmers Defence Front (FDF) op woensdag 18 december de distributie van levensmiddelen naar supermarkten wel mocht hinderen, maar niet volledig verstoren. ‘Ik wist trouwens niet dat in Nederland het Engels de voertaal was’ zei Louise. ‘Waarom niet ‘Boerenverdedigingsfront’?’

‘De zaak gaat dieper’, meende Claude. ‘Je kunt veel meer lagen ontdekken. Eén: een boer kan tegenover supermarktketens geen goede prijs meer uitonderhandelen voor zijn product. Twee: die supermarkten hebben de kleine detaillisten nu bijna uit de markt gepest, maar concurreren onderling om het hardst. Drie: de boeren hebben geïnvesteerd in grootschalige productie. Vier: ze kunnen dat geld niet van de opbrengst terugbetalen aan de banken. Vijf: ze staan des te meer onder druk door de steeds strengere milieunormen.’

‘Toe maar’, zei Louise, hem nog een pastis inschenkend. ‘Dank zij de voorzieningenrechter – ik zeg dan maar: le juge des alimentations – kunnen de Hollanders hun winkelkarretjes dus voor de kerstdagen weer volladen. Is dat niet mooi, Claude?’ De man keek naar de tricolore die hij zelf had gedragen en die Louise nu op een hoekje van de bar had neergelegd. ‘Non’, zei Claude. ‘Tout ça c’est mal. Zou jij het niet leuk vinden kleine bakkerijen, slagerijen, groentewinkels en bloemenzaken weer te zien opfleuren? Dat je weer een warme baguette onder je oksel kunt meedragen, in plaats van die thuis in een nep-oventje te moeten afbakken?’

‘Ik geef de boeren niet altijd gelijk, zeker niet,’ hernam Claude, zijn glas ledigend. ‘Hun actiemethoden stuiten me soms tegen de borst. Maar hun koeien leveren aan de supers een liter melk voor zeventien centen, en in het schap staat die liter voor een euro te koop. Waar blijft de toegevoegde waarde? Niet bij de koeien, niet bij de boer, niet bij de vervoerders, maar bij mensen die er het minst recht op hebben.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement