Zo ook met Nextlogic, het integrale planningsysteem voor de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Na maar liefst zeven jaar van ontwikkeling en afstemming met alle stakeholders, is het project eindelijk klaar om de testfase in te gaan via een schaduwplanning. Vooral sinds de samenwerking met Portbase is de ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen.

Het is daardoor niet meer nodig voor Nextlogic om met alle betrokken partijen zelf nog een digitale verbinding te ontwikkelen, iedereen is al aangesloten via Portbase. Daardoor kan de tool veel grootschaliger en efficiënter werken. En Portbase laat zien wat er allemaal nog meer mogelijk is met zijn infrastructuur. Een mooi voorbeeld van een samenwerking waarbij twee partijen profiteren van het werk dat al door een ander is gedaan.

Toch merkt een van de stakeholders (BCTN) in deze krant al direct op dat Nextlogic er niet voor moet zorgen dat er een einde komt aan de venstertijden. Die hebben de congestie in de afgelopen jaren sterk verminderd – en zijn dus aantoonbaar effectief –, zodat BCTN de eigen vaste afspraken niet wil verliezen. Hoewel BCTN meewerkt aan de lancering van Nextlogic, gaat het bedrijf er dus vanuit dat de deepsea-terminals met vaste venstertijden blijven werken, ook al zou de planning van Nextlogic iets anders aangeven.

En hiermee hebben we direct één van de grootste struikelblokken bij innovatie te pakken. Als alle stakeholders een essentieel onderdeel zijn van een project, zoals dat bij een integraal planningsysteem het geval is, zal er onder de streep weliswaar winst zijn voor de sector als geheel. Maar waar gehakt wordt, vallen spaanders. Op individueel niveau zijn er altijd winnaars en verliezers. Zo ook bij Nextlogic.

Als straks de terminals hun kadecapaciteit en de barge operators hun rotaties volledig in dienst stellen van Nextlogic, zal het grotere geheel ongetwijfeld profiteren. Maar zodra meerdere stakeholders vinden dat ze er te veel op achteruit gaan en buiten het systeem om toch afspraken met elkaar maken, valt het concept als een kaartenhuis in elkaar.

Misschien ligt daar vaak wel de belangrijkste uitdaging voor een innovatie als Nextlogic: aantonen voor alle stakeholders dat de sector als geheel er zo van profiteert, dat het ‘bad for business’ is als iemand niet meewerkt. Maar dan moet het systeem die belofte wel dubbel en dwars waarmaken. De komende maanden zal dus duidelijk worden of Nextlogic bij een idee blijft of werkelijkheid wordt.