Werkloosheid Nederland loopt dit jaar op van 3 naar 3,5%

CONJUNCTUUR

De werkloosheid in Nederland blijft dit jaar laag, maar loopt na jaren van daling wel met een half procentpunt op tot 3,5% van de beroepsbevolking. De vraag naar personeel daalt, het aanbod van werkzoekenden neemt sterk toe.

Dat stelt ING Economisch Bureau in het nieuwe Dutch Economy Chart Book. Het arbeidsaanbod liet in het afgelopen jaar al een record zien, maar zal naar verwachting stijgen. Er zijn nu 200.000 mensen structureel op zoek naar betaalde arbeid, voltijds of in deeltijd.

Record

Er werken in Nederland nu negen miljoen mensen tussen de vijftien en vijfenzeventig jaar. Dat is nog nooit vertoond. Het aantal vacatures staat op een record van 291.000 en het werkloosheidspercentage van 3 uit januari dit jaar nadert het absolute laagtepunt. Het aandeel uitzendwerk neemt af, de vaste cao-lonen stijgen relatief sterk.

Een werkloosheid van 4% of minder wordt doorgaans als frictiewerkloosheid gezien, een toestand van tijdelijke aard waarin werknemers bijvoorbeeld van baan veranderen. Als de officiële werkloosheid een lange tijd onder dit percentage zit, wordt dit als abnormaal gezien.

200.000 meer werkzoekenden

Maar nu kan de werkloosheid ‘moeilijk verder gaan dalen’, zegt ING-macro-econoom Marcel Klok. Hij wijst er bovendien op dat minder bedrijven het personeelstekort als probleem ervaren: hun aandeel in het totaal daalt van 25,3 naar 22,8%. In voorgaande jaren nam het aanhoudend toe.

Dat de werkloosheid licht oploopt, komt vooral door de toename van de verhoging van de AOW-leeftijd, waardoor meer mensen immers als werkloos blijven ingeschreven, en door de migratie. Er is nog steeds een fors immigratiesaldo. De komende paar jaren komen er 200.000 werkzoekenden bij.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Werkloosheid Nederland loopt dit jaar op van 3 naar 3,5% | NT

Werkloosheid Nederland loopt dit jaar op van 3 naar 3,5%

CONJUNCTUUR

De werkloosheid in Nederland blijft dit jaar laag, maar loopt na jaren van daling wel met een half procentpunt op tot 3,5% van de beroepsbevolking. De vraag naar personeel daalt, het aanbod van werkzoekenden neemt sterk toe.

Dat stelt ING Economisch Bureau in het nieuwe Dutch Economy Chart Book. Het arbeidsaanbod liet in het afgelopen jaar al een record zien, maar zal naar verwachting stijgen. Er zijn nu 200.000 mensen structureel op zoek naar betaalde arbeid, voltijds of in deeltijd.

Record

Er werken in Nederland nu negen miljoen mensen tussen de vijftien en vijfenzeventig jaar. Dat is nog nooit vertoond. Het aantal vacatures staat op een record van 291.000 en het werkloosheidspercentage van 3 uit januari dit jaar nadert het absolute laagtepunt. Het aandeel uitzendwerk neemt af, de vaste cao-lonen stijgen relatief sterk.

Een werkloosheid van 4% of minder wordt doorgaans als frictiewerkloosheid gezien, een toestand van tijdelijke aard waarin werknemers bijvoorbeeld van baan veranderen. Als de officiële werkloosheid een lange tijd onder dit percentage zit, wordt dit als abnormaal gezien.

200.000 meer werkzoekenden

Maar nu kan de werkloosheid ‘moeilijk verder gaan dalen’, zegt ING-macro-econoom Marcel Klok. Hij wijst er bovendien op dat minder bedrijven het personeelstekort als probleem ervaren: hun aandeel in het totaal daalt van 25,3 naar 22,8%. In voorgaande jaren nam het aanhoudend toe.

Dat de werkloosheid licht oploopt, komt vooral door de toename van de verhoging van de AOW-leeftijd, waardoor meer mensen immers als werkloos blijven ingeschreven, en door de migratie. Er is nog steeds een fors immigratiesaldo. De komende paar jaren komen er 200.000 werkzoekenden bij.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement