Daarin wijst de organisatie erop dat rederijen en luchtvaartmaatschappijen elke vorm van aansprakelijkheid in dit soort situaties uitsluiten in hun vervoerscontracten, respectievelijk de bill of lading en de airway bill.

In de contractvoorwaarden van beide vervoerscontracten is standaard opgenomen dat de vervoerder het recht heeft om eerder aangekondigde reizen of vluchten te annuleren of uit te wijken en lading op een andere dan de overeengekomen plaats achter te laten. In de meeste contracten wordt een virusuitbraak expliciet als ontbindende voorwaarde van de vervoersplicht genoemd.

Zorgplicht

Ook in de Nederlandse expeditievoorwaarden staat dat alle risico’s en kosten voor rekening van de klant komen. De enige uitzondering is als de schade is veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de vervoerder of expediteur in kwestie.

‘Aangezien Covid’19 (de formele naam van het coronavirus – red.) niet is veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de de expediteur is deze niet aansprakelijk voor enige schade’, benadrukt TLN-Fenex. Wel heeft die een zorgplicht om schade zoveel mogelijk te voorkomen.