Het gaat dan om de logistiek van farma-artikelen, levensmiddelen en brandstoffen. Ook personeel in de zorg, leraren en andere werknemers op scholen, het openbaar vervoer, het ophalen en inzamelen van vuilnis, kinderopvang, media en communicatie, de hulpverleningsdiensten en noodzakelijke overheidsprocessen van onder meer het rijk, provincie en gemeente staan op de lijst.

Scheep- en luchtvaart

Er is ook een lijst van beroepen die eerder al zijn aangemerkt als vitaal, zoals vlucht- en vliegtuigafhandeling, scheepvaartafwikkeling, de elektriciteits- en gassector, de drinkwatervoorziening, de internetsector en defensie. Ook personeel uit die beroepsgroepen kan gebruikmaken van de opvang.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement