Dat blijkt uit de Kamerbrief die minister Wouter Koolmees naar de Kamer heeft gestuurd. Wel geldt er een soort ‘boete’ in die gevallen. ‘Indien toch ontslag wordt aangevraagd, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen, gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie’, schrijft Koolmees.

Margot Verhoeven, advocaat arbeidsrecht bij Blue Legal bevestigt deze uitleg. ‘De regeling is nu zo ingericht dat een werkgever niet volledig aanspraak kan maken op de regeling terwijl er ook noodgedwongen ontslagen volgen, wat natuurlijk logisch is. Wordt een aanvraag gedaan en niet ingetrokken, dan zal het UWV gewoon beslissen. Maar dat heeft dus gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Deze correctie van 50% wordt overigens achteraf doorgevoerd. Het maakt daarbij niet uit of het UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen.’

Besparing loonsom

Dit betekent dat wanneer bedrijven mensen kunnen ontslaan op bedrijfseconomische gronden, dit hen onder de streep toch een besparing op de loonsom kan opleveren wanneer er bijvoorbeeld maar een gedeelte van de omzet is weggevallen. Zeker wanneer ze verwachten na de crisis alsnog te moeten inkrimpen. De besparing kan immers hoger zijn dan de weggevallen subsidie inclusief ‘boete’. De subsidie geldt namelijk alleen voor de loonkosten over het deel van de omzet dat is weggevallen. Terwijl de loonkosten bij ontslag wegvallen voor het volledige salaris.

Brancheorganisatie TLN is blij met de NOW-maatregel. Wel wil de brancheorganisatie dat meer rekening wordt gehouden met seizoensinvloeden. Zo halen sommige bloementransporteurs wel eens 50% van hun jaaromzet in de maanden maart tot en met mei.

‘Omdat er echter vergeleken wordt met een kwart van de omzet over 2019, betekent dit dat hij niet voor subsidie in aanmerking komt, terwijl er toch sprake is van een substantiële omzetafname. Het kan niet de bedoeling zijn, dat deze bedrijven geen gebruik kunnen maken van de regeling’, aldus woordvoerder Ernst Moeksis.

Verladers

Ook de verladende sector noemt de regeling zeer welkom. ‘Voor sommige leden van Evofenedex, actief in bijvoorbeeld export, transport en distributie van niet-essentiële producten, is de omzet volledig weggevallen, voor andere ten dele. In beide gevallen kan voor het geleden verlies een NOW-aanvraag worden ingediend’, aldus woordvoerster Ellen Timmer. ‘Op die manier worden banen van bijvoorbeeld medewerkers in distributiecentra, exportmanagers en chauffeurs behouden en kan de economische activiteit na de coronacrisis weer snel hervat worden.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement