Die gelden al sinds half maart voor Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. Hij wil ze uitbreiden naar de overige buurlanden. De christendemocraat Seehofer stelt bovendien voor dat alle mensen die het land per vliegtuig binnenreizen twee weken in quarantaine moeten.

Dit moet allemaal helpen de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Dagelijks reizen naar schatting gemiddeld 20.000 mensen de Bondsrepubliek binnen uit landen waar ze mogelijk besmet zijn geraakt.

Alleen risicoregio’s

De plannen van Seehofer worden volgens zijn eigen ministerie enkel besproken. Er is nog ‘geen principebesluit’ over geformuleerd. In het Duitse kabinet, maar ook onder christendemocraten lijkt onenigheid over de maatregelen.

Een woordvoerster van Seehofers ministerie heeft laten weten dat bij alle maatregelen goed wordt gekeken of ze proportioneel zijn, met het oog op de vaak zeer nauw met elkaar verweven grensregio’s. Ze zei dat het ook een optie is om bijvoorbeeld alleen in bepaalde ‘risicoregio’s’ maatregelen te nemen.

Vrachtverkeer

Wat de gevolgen van een eventuele sluiting zijn voor het vrachtverkeer is nog niet duidelijk. Toen België vorige maand grenscontroles invoerde, mochten vrachtwagens bij de belangrijke grensovergangen meestal gewoon doorrijden. Wel kwamen ze in files terecht die door de controles ontstonden.

Na enige tijd besloot de Belgische overheid om voorrangsstroken voor trucks aan te leggen, zogenoemde ‘green lanes’. De Duitse voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen pleitte eerder al voor de aanleg van dergelijke stroken bij alle grensovergangen waar controles plaatsvinden.

Controles al gestart

Op enkele plekken zou inmiddels al gestart zijn met de controles. Zo meldt de regionale nieuwssite 1Limburg dat er op wegen naar Kaldenkirchen, net over de grens in Duitsland, al agenten staan die automobilisten vragen waarom ze in Duitsland moeten zijn.

Bij niet-noodzakelijke redenen om Duitsland in te gaan, zoals tanken of boodschappen doen, worden de auto’s teruggestuurd. Woonwerkverkeer mag de grens wel passeren.

Noordrijn-Westfalen

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) plaatste maandagochtend kanttekeningen bij het mogelijke voornemen van ‘Berlijn’. Het NRW-bestuur wijst er volgens het Duitse vakblad DVZ op dat veel belangrijke goederen afkomstig zijn uit de havens van Antwerpen en Rotterdam, bijvoorbeeld agf-producten.

Als er door de controles files ontstaan, zoals in veel andere landen is gebeurd, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de toelevering van dergelijke goederen. Zo liep de wachttijd aan de Duits-Poolse grens vorige maand op tot tientallen uren. Dit omdat de controles in Polen zeer traag verliepen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement