Forse krimp verwacht in opname nieuw logistiek vastgoed

peiling

De coronacrisis zorgt ook voor een forse terugval in de markt voor logistiek vastgoed. De opname van nieuwe vierkante meters dreigt dit jaar met 28 tot 38% te krimpen in vergelijking met 2019. Dat betekent 0,9 tot 1,2 miljoen vierkante meter minder opname dan vorig jaar, toen zo’n 3,1 miljoen werd opgenomen.

Deze conclusie trekt Buck Consultants International uit recent onderzoek onder diverse Nederlandse beleggers en ontwikkelaars van logistiek vastgoed. Volgens Buck was de participatie groot genoeg om ruim 80% van de Nederlandse vastgoedmarkt af te dekken.

Hoog opnamevolume

Ten opzichte van het hoge opnamevolume van vorig jaar moet de Nederlandse markt voor logistiek vastgoed naar verwachting een duidelijke stap terug doen. ‘De marktpartijen geven aan dat voor dit jaar een afname van 28% wordt verwacht als de situatie in augustus normaliseert. Wordt dat pas begin volgend jaar dan zakt het opnamevolume naar 1,9 miljoen vierkante meter, wat een forse afname is van bijna 40%’, aldus René Buck, directeur van het adviesbureau.

Voor volgend jaar zouden de vooruitzichten positiever zijn, omdat er meer ruimte voor huidige en toekomstige huurders nodig is, e-commerce verder groeit en ook stadsdistributie-hubs zich in een groeiende belangstelling mogen blijven verheugen. Verder blijft logistiek vastgoed volgens Buck een gewilde beleggingscategorie.

De effecten van de coronacrisis op de bruto aanvangsrendementen zouden (vooralsnog) te overzien zijn met een beperkte gemiddelde toename van 25 tot 30 basispunten ten opzichte van het gemiddelde niveau van 4,25% begin dit jaar.

Vertraging

Wel verwacht bijna de helft van de bedrijven dat pijplijnprojecten en mogelijke acquisities drie maanden vertraging oplopen. Een derde zegt dat de projecten géén vertraging zullen hebben en het restant voorziet een vertraging van meer dan zes maanden.

Omdat sommige bedrijfstakken juist in deze coronaperiode groeien, zoals e-commerce, en omdat logistieke ketens zodanig vastlopen dat tijdelijk extra ruimte nodig is, hebben twaalf van de twintig vastgoedpartijen de afgelopen twee maanden verzoeken gekregen voor (tijdelijke) flexibele ruimte, waarbij de vraag fors varieert van drieduizend tot zelfs tweehonderdduizend vierkante meter.

De verwachtingen voor de komende dertig maanden zijn positief. Een derde van de bedrijven verwacht dat de huidige huurders méér ruimte nodig hebben, pakweg de helft van de huurders blijft gelijke bedrijfsruimte houden zoals nu en bij 20% van de huurders is een afname van de benodigde ruimte te verwachten die tussen de 10 en 25% ligt, zo blijkt uit de toelichting van Buck Consultants International.

Xxl-distributiecentra

Ook de groei van het aantal xxl-distributiecentra zal naar verwachting stagneren. Die zijn de laatste jaren fors in aantal toegenomen vanwege schaalvoordelen en de opmars van e-commerce. Vorig jaar was een topjaar met negentien nieuw geopende mega-dc’s en twaalf aankondigingen.

De helft van de leidende logistiek-vastgoedpartijen verwacht dit en volgend jaar een krimp van 10 tot 25% in deze deelmarkt. Een derde voorziet een stabiel of in 2021 een licht groeiend aantal zeer grote dc’s. De andere bedrijven verwachten een krimp op de xxl-markt van meer dan 25%. Overigens verwachten twee op de drie partijen niet dat met de afname van de groei de maatschappelijke discussie over de ‘verdozing van het landschap’ zal stoppen.

Stads-dc’s

Wel zal door de toename van online bestellingen de markt van stadsdistributiecentra verder groeien, blikt het adviesbureau vooruit. Het gaat dan om centra die kleiner zijn dan tienduizend vierkante meter (in sommige logistieke ketens zelfs minder dan duizend vierkante meter) van waaruit de steden worden beleverd.

Forse krimp verwacht in opname nieuw logistiek vastgoed | NT

Forse krimp verwacht in opname nieuw logistiek vastgoed

peiling

De coronacrisis zorgt ook voor een forse terugval in de markt voor logistiek vastgoed. De opname van nieuwe vierkante meters dreigt dit jaar met 28 tot 38% te krimpen in vergelijking met 2019. Dat betekent 0,9 tot 1,2 miljoen vierkante meter minder opname dan vorig jaar, toen zo’n 3,1 miljoen werd opgenomen.

Deze conclusie trekt Buck Consultants International uit recent onderzoek onder diverse Nederlandse beleggers en ontwikkelaars van logistiek vastgoed. Volgens Buck was de participatie groot genoeg om ruim 80% van de Nederlandse vastgoedmarkt af te dekken.

Hoog opnamevolume

Ten opzichte van het hoge opnamevolume van vorig jaar moet de Nederlandse markt voor logistiek vastgoed naar verwachting een duidelijke stap terug doen. ‘De marktpartijen geven aan dat voor dit jaar een afname van 28% wordt verwacht als de situatie in augustus normaliseert. Wordt dat pas begin volgend jaar dan zakt het opnamevolume naar 1,9 miljoen vierkante meter, wat een forse afname is van bijna 40%’, aldus René Buck, directeur van het adviesbureau.

Voor volgend jaar zouden de vooruitzichten positiever zijn, omdat er meer ruimte voor huidige en toekomstige huurders nodig is, e-commerce verder groeit en ook stadsdistributie-hubs zich in een groeiende belangstelling mogen blijven verheugen. Verder blijft logistiek vastgoed volgens Buck een gewilde beleggingscategorie.

De effecten van de coronacrisis op de bruto aanvangsrendementen zouden (vooralsnog) te overzien zijn met een beperkte gemiddelde toename van 25 tot 30 basispunten ten opzichte van het gemiddelde niveau van 4,25% begin dit jaar.

Vertraging

Wel verwacht bijna de helft van de bedrijven dat pijplijnprojecten en mogelijke acquisities drie maanden vertraging oplopen. Een derde zegt dat de projecten géén vertraging zullen hebben en het restant voorziet een vertraging van meer dan zes maanden.

Omdat sommige bedrijfstakken juist in deze coronaperiode groeien, zoals e-commerce, en omdat logistieke ketens zodanig vastlopen dat tijdelijk extra ruimte nodig is, hebben twaalf van de twintig vastgoedpartijen de afgelopen twee maanden verzoeken gekregen voor (tijdelijke) flexibele ruimte, waarbij de vraag fors varieert van drieduizend tot zelfs tweehonderdduizend vierkante meter.

De verwachtingen voor de komende dertig maanden zijn positief. Een derde van de bedrijven verwacht dat de huidige huurders méér ruimte nodig hebben, pakweg de helft van de huurders blijft gelijke bedrijfsruimte houden zoals nu en bij 20% van de huurders is een afname van de benodigde ruimte te verwachten die tussen de 10 en 25% ligt, zo blijkt uit de toelichting van Buck Consultants International.

Xxl-distributiecentra

Ook de groei van het aantal xxl-distributiecentra zal naar verwachting stagneren. Die zijn de laatste jaren fors in aantal toegenomen vanwege schaalvoordelen en de opmars van e-commerce. Vorig jaar was een topjaar met negentien nieuw geopende mega-dc’s en twaalf aankondigingen.

De helft van de leidende logistiek-vastgoedpartijen verwacht dit en volgend jaar een krimp van 10 tot 25% in deze deelmarkt. Een derde voorziet een stabiel of in 2021 een licht groeiend aantal zeer grote dc’s. De andere bedrijven verwachten een krimp op de xxl-markt van meer dan 25%. Overigens verwachten twee op de drie partijen niet dat met de afname van de groei de maatschappelijke discussie over de ‘verdozing van het landschap’ zal stoppen.

Stads-dc’s

Wel zal door de toename van online bestellingen de markt van stadsdistributiecentra verder groeien, blikt het adviesbureau vooruit. Het gaat dan om centra die kleiner zijn dan tienduizend vierkante meter (in sommige logistieke ketens zelfs minder dan duizend vierkante meter) van waaruit de steden worden beleverd.