Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de werkgever om in aanmerking te komen voor de regeling?

‘Je moet de minimale 20% omzetverlies hard kunnen maken. In eerste instantie via een schatting. Vervolgens wordt er gekeken door het UWV of het daadwerkelijke omzetverlies 20% of hoger is en vindt er een verrekening plaats.’

Hoe wordt het omzetverlies berekend?

‘Dat gaat over een periode van drie maanden. Als werkgever mag je zelf kiezen wanneer je de periode laat ingaan. Het is een periode van drie maanden vanaf maart 2020 tot en met juli 2020  Voor de omzet van vorig jaar geldt: je pakt de jaaromzet van vorig jaar, gedeeld door twaalf. Dat wordt vergeleken met de omzet over de driemaandsperiode van dit jaar.’

Wat als je nu wel activiteiten uitvoert voor klanten, maar pas besluit later te facturen om zo de omzet extra laag te laten uitkomen. Kom je daar mee weg?

‘Dat zou een oplossing kunnen bieden om het omzetverlies hoger te kunnen maken. Je moet wel genoeg financiële reserves hebben om je rekeningen te kunnen blijven betalen. Omzetcijfers worden bepaald door het jaarrekeningenrecht. De manier waarop je de omzet in 2019 in de boeken hebt gezet, zo wordt het nu ook berekend. Dus het kan zijn dat omzet afhankelijk is van de periode waarin de prestatie is geleverd. Maar het kan ook zijn dat de omzet afhankelijk is van de periode waarin er is gefactureerd. Als de gekozen methode maar gelijk is aan die van vorig jaar.’

Daar is dan natuurlijk wel mee te spelen als bedrijf? Bijvoorbeeld door nu geen prestaties te leveren en alleen maar acquisitie te doen voor opdrachten later in het jaar? Of door nu wel prestaties te leveren maar nog niet te factureren?

‘Dat zou je kunnen proberen. Of je er mee weg komt, dat is uiteindelijk aan het UWV. Maar als je je omzet op dezelfde manier boekt als vorig jaar, kan er weinig misgaan. Als je daarin je aanpak wijzigt, kan een aanvraag worden afgewezen. De reden van een wijziging moet verdedigbaar zijn als ernaar wordt gevraagd.’

Stel ik heb een groot concern in Silicon Valley en de hoofdvestiging in Nederland, bijvoorbeeld vanwege fiscale overwegingen. Geldt de regeling dan ook voor mijn werknemers?

‘De NOW-regeling geldt voor iedereen die wordt betaald volgens het Nederlands sociaal verzekerd loon. Dus als de werknemers van dat concern volgens Nederlandse wetgeving betaald worden, geldt het ook voor hen de NOW-regeling. Ook het omzetverlies moet gekoppeld zijn aan de werknemers in Nederland.’

En als ik toch ontslag aanvraag voor werknemers tijdens deze regeling om van overtollig personeel af te komen?

‘Dat kan. Je krijgt er wel een boete voor van het UWV. Dus het salaris van de werknemers die je voordraagt voor ontslag zal van je subsidie-aanvraag afgetrokken worden en er komt een verhoging van 50% op. Een soort boete. Je krijgt dus uiteindelijk minder subsidie. Het kan dus lonen om er nog even mee te wachten. Via een vaststellingsovereenkomst kan nog wel gewoon. Want als je dat nu overeenkomt en iemand blijft nog even in dienst, zul je er minder last van hebben als iemand pas uit dienst treedt na afloop van de subsidieperiode.’

Wordt de transitievergoeding gezien als loonkosten?

‘Nee, die is expliciet uitgesloten in de regeling. Dat soort kosten wil de overheid niet dekken.’

En als iemand zijn personeel een cadeautje wil geven, betaald door de overheid. Bijvoorbeeld door iedereen drie maanden lang een loonsverhoging te geven.

‘Daarmee snijd je jezelf in de vingers. Want er wordt gekeken naar het loon over januari en dat wordt vergeleken met het loon over de daadwerkelijke periode. Hogere loonkosten leiden niet tot een hogere subsidie. Dus dan had je die loonsverhoging al in januari moeten geven.’

Als ik al mijn personeel nu drie maanden met vakantie stuur? Verkopers boeken dus geen omzet. Maar zodra de subsidie periode voorbij is, is iedereen het hele jaar inzetbaar om het jaar toch goed af te sluiten.

‘Dat kan zeker een oplossing zijn. Ik weet niet of er bedrijven zijn die zonder werknemers kunnen. Maar dat is wel binnen de regels. Je kunt je werknemers overigens niet verplichten om vakantiedagen op te nemen.’

Wat als iemand deze periode wil gebruiken om nieuwe mensen in te werken en alvast het personeelsbestand uitbreidt. Leidt dat ook tot extra subsidie?

‘Nee, lagere loonkosten leiden tot een lagere subsidie. Hogere loonkosten leiden daarentegen niet tot een hogere subsidie. Anders zou er wellicht misbruik van worden gemaakt.’

Je hoort nu dat bedrijven besluiten om uitbetaling van het vakantiegeld uit te stellen. Is dat toegestaan?

‘Nee, dat is niet toegestaan. Dat is op zich wel schrijnend. Want er worden in de maand mei problemen voorzien als de meeste mensen hun vakantiegeld moeten krijgen. Als je niet uitbetaalt, kan een werknemer een loonvordering tegen de werkgever indienen. Maar er zijn wel bedrijven die met vakbonden, medewerkers en OR afspraken maken om het uit te stellen. Anders zouden een hoop bedrijven failliet kunnen gaan. De overheid is ermee bezig om hier iets voor te bedenken.’

Vallen bonussen ook mee voor de NOW-regeling?

‘In principe niet, tenzij werknemers structureel maandelijks zo’n bonus uitgekeerd krijgen en dat ook in de maand januari het geval was. Want dat is de meetperiode voor het voorschot van de subsidie. Ook bij de afrekening wordt er gekeken of een bonus in zowel de meetperiode als de subsidieperiode viel. Zo ja, dan telt hij mee. Maar daarbij zou ik altijd even overleg voeren met je accountant of het cijfermatig mogelijk en wenselijk is. Ook moet je desgevraagd uitleg geven aan het UWV waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt met het risico dat je alles moet terugbetalen bij een negatieve toetsing achteraf. Voor veel bedrijven zal waarschijnlijk straks ook een accountantsverklaring nodig zijn, al is dat nu nog niet in de regeling opgenomen. Mogelijk komt er een verlenging van de periode en daarvoor zullen waarschijnlijk wat strengere eisen gelden.’

Vallen uitzendkrachten en ingehuurde zzp’ers onder de regeling?

‘Nee, alleen mensen die rechtstreeks bij jou in dienst zijn vallen eronder. Flexwerkers met een 0-uren contract tellen dus wel mee voor het aantal uitbetaalde uren. Daarbij wordt er wel weer gekeken naar de meetperiode in januari om de maximale loonsom vast te stellen.’

Als ik een rederij ben met Nederlandse bemanningsleden en mijn schip is geregistreerd in een belastingparadijs, zoals Panama. Maakt dat nog verschil?

‘Nee. Het gaat om het Nederlandse SV-loon waar naar wordt gekeken. Dus als zij naar het Nederlandse stelsel worden uitbetaald, vallen ze eronder. Ook al zitten ze aan de andere kant van de wereld.’

Zie je in de praktijk dat er verder alvast wat grijze gebieden worden opgezocht?

‘Dat lijkt mee te vallen. Ik denk dat bedrijven toch wel voorzichtig zijn omdat het om een voorschot gaat en er uiteindelijk een verrekening gaat komen. Dus als je veel risico neemt met het voorschot kun je wellicht een flinke afrekening verwachten. Het verwachte omzetverlies dat bekend is bij het UWV is met 75% wel erg fors. Bedrijven zullen hoog inzetten omdat ze het zwaar inzien. Een onnodig voorschot terugbetalen is beter voor een bedrijf dan failliet gaan omdat de liquiditeiten op zijn.’

Bekijk het volledige video-interview:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement