14:58 uur –

Samen met commercieel directeur Arie van Dijk sluit presentator Bart Pals de laatste sessie af en daarmee het Multimodaal Event 2020. Van Dijk vertelt dat de eerste volledig digitale versie van het evenement, dat oorspronkelijk net als eerdere jaren op locatie zou plaatsvinden, uitstekend is bevallen. ‘We hopen volgend jaar elkaar weer in de ogen te kunnen kijken elkaar de hand te mogen schudden, maar deze manier van organiseren en communiceren lijkt van blijvende waarde.’ ProMedia gaat er in de toekomst dan ook mee door, op zoek naar nieuwe manieren om de logistieke wereld te informeren en samen te brengen.

14:52 uur – Minister Cora van Nieuwenhuizen

Minister Cora van Nieuwenhuizen spreekt de kijkers via video toe. Ze benadrukt het belang van multimomaal vervoer. En wijst met name op de mogelijkheden om daarmee duurzamer én efficiënter te werken.

14:47 uur – Besmettingsgevaar

Besmettingsgevaar van corona zit vaak niet zozeer in het magazijn zelf, maar  in gangen, sanitaire ruimtes, de kantine en andere plaatsen waar werknemers elkaar tegenkomen.

14:45 uur – Robots krijgen geen corona

Mogelijk zorgt corona voor snellere inzet van robots. Die kunnen geen corona krijgen. Robotisering is sowieso in opkomst, aldus Geujen. Onder meer in de foodsector. Robotisering is tegenwoordig ook eenvoudiger in te passen in bestaande gebouwen, waar vroeger vaak speciaal nieuwe panden gebouwd moesten worden.

14:42 uur – Hoe maak je een DC coronaproof?

Rene Geujen van Next Level vertelt dat de omvang en het aantal medewerkers daarbij belangrijk zijn. ‘Met grote groepen loop je altijd een risico.’ Dat vraagt des te meer om goede preventie. Uiteraard zijn ook de goederensoorten en bedrijfsprocessen bepalend.

Veel DC’s hebben al protocollen voor veiligheid en hygiëne. Als er grotere interactie tussen mensen is. zijn meer aanvullende maatregelen nodig dan bij kleine groepen medewerkers. Aanpassen van de shiftlengte kan helpen.

14:30 uur – Automatisering en robotisering in het DC

Pieter Van den Broecke van Manhattan Associates gaat in op de automatisering van distributiecentra. Door corona zijn bij veel bedrijven de onlineverkopen enorm toegekomen. Sommige zelfs 300 tot 500 procent. Dat heeft veel gevergd van hun systemen en medewerkers. ‘Een klant van ons behaalde de groei die ze voor de komende drie jaar hadden gepland.’

Om aan de vraag te kunnen voldoen, met name als het om sneheid gaat, moeten goederen sneller door het DC worden ‘getrokken’. Daarvoor is automatisering onmisbaar, eventueel gecombineerd met robotisering.

Van den Broeck voorspelt een grote toename van robots in het DC. Die vervangen onder meer order pickers.

Om toch flexibiliteit te behouden blijft de mens belangrijk. Bijvoorbeeld om pieken op te vangen. En ook :niet alles kan door een robot worden gedaan.

14:20 uur – Belang multimodale ontsluiting groeit bij keuze vestigingsplaats

De bereikbaarheid over water speelt een rol bij de vestigingskeuze van XXL-warehouses. Multimodale ontsluiting wordt in de toekomst een steeds belangrijker rol. Niet per se een doorslaggevende rol, denkt Verweij, maar wel om op de shortlist van potentiële vestigingslocaties te komen. Het hangt ook af van de aard van de goederen. Bij ecommerce is het niet belangrijk. Doordat daar veel mensenwerk nodig is, zitten die eerder in de buurt van steden.

14:15 uurVerdozing

De laatste jaren wordt negatief gesproken over grote DC’s: verdozing van het landschap. Verweij pleit ervoor om te kijken wat distributiecentra toevoegen aan de Nederlandse economie. Maar er mogen wat hem betreft wel eisen worden gesteld aan de duurzaamheid ervan. Ondertussen helpen de XXL-warehouses door hun efficiëntie voor lagere kosten, ewaarvan de consument uiteindelijk profiteert.

14:10 uur – Voordelen blijven

In de toekomst kan het aantal XXL-warehouses stagneren. De groei zal afvlakken, ook als gevolg van coronacrisis. Maar de voordelen blijven: de schaalgrootte maakt efficiënt en duurzaam werken mogelijk. Veel groter zullen de DC’s niet worden, verwacht Verweij. 100.000 tot 150.000 m2 is waarschijnlijk het maximum. Nederland blijft ook de komende jaren aantrekkelijk in Europa als vestigingsplaats voor grote DC’s.

14:07 uur – XXL-warehouses

Distributiecentra zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden. Kees Verweij, partner bij Buck Consultants, brengt de XXL-warehouses in kaart.

De nieuwe XXL-distributiecentra zijn vooral gebouwd in West/Noord-Brabant, Noord-Limburg en Rotterdam. Het aantal piekte de afgelopen jaren.

14:00 uur – De afsluitende sessie van Multimodaal Online 2020 is gestart.

Deze hele week verzorgt Nieuwsblad Transport twee interactieve uitzendingen per dag tijdens Multimodaal Online 2020. Kosteloos aanmelden voor de laatste aflevering kan nog via het inschrijfformulier.

De hoogtepunten van donderdag 25 juni zijn hier te zien: