ING gaat daarbij uit van haar ‘basisscenario’, waarbij de krimp van de Nederlandse economie 6 tot 8% bedraagt. Wel waarschuwt de bank dat ‘de onzekerheden groot zijn’ en ‘er ook scenario’s denkbaar zijn waarin de economie sterker krimpt’.

Deelsectoren

De cijfers zijn berekend op basis van gemiddelden voor de hele sector. Door de schokwerking en omzetverschuiving is het aantal negatieve èn positieve uitschieters tussen en binnen deelsectoren groter dan normaal. De internationale logistiek heeft relatief meer last van corona, bedrijven actief in e-commerce (e-fulfilment) profiteren structureel van de coronacrisis.

Ook heeft de bank gemiddelde verwachtingen uitgesproken per modaliteit. Hieruit blijkt dat de deelsector ‘Post en koeriers’ flink profiteert van de coronacrisis en 7,0% plust dit jaar. Verliezers zijn het spoorgoederenvervoer (-4,0%), wegtransport (-4,5%), logistieke dienstverlening (-5,0%) en vervoer over water (-7,0%).

De meeste ramingen over de transportsector nemen daarin ook het personenvervoer mee. De bank heeft nu voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen het goederen- en passagiersvervoer. Kenmerkend is daarbij dat het personenvervoer veel harder getroffen wordt dan het goederenvervoer. Hoewel de coronacrisis voor een verwachte volumedaling van zo’n 13,5% in transport en logistiek zorgt, is de verwachte krimp exclusief personenvervoer met 4,5% veel minder groot. In 2021 volgt er gedeeltelijk herstel met een verwachte volumegroei van 3,0% voor de goederenvervoersector.

Binnenlands wegvervoer

Het vervoer door de lucht krimpt door de grote invloed van het personen verreweg het meest, gevolgd door de scheepvaart. Het overwegend binnenlands georiënteerde wegvervoer krimpt minder omdat de Nederlandse economie nog relatief goed overeind blijft. Post- en koeriersbedrijven profiteren van de impuls voor e-commerce en dat geldt ook voor logistiek dienstverleners die hierin actief zijn. Gunstig voor deze groep is ook dat opslagtanks en warehouses door de marktomstandigheden en hogere buffervoorraden goed gevuld zijn.

In 2021 zet het herstel in transport en logistiek volgens ING door. Maar doordat de economie nog niet helemaal terugveert, blijft het volume lager dan in 2019. ‘Opvallend is dat het ondernemersvertrouwen een V-beweging heeft gemaakt en veel bedrijven opgelucht lijken. Dit sluit aan bij stijgende lijn van vervoersbewegingen tussen april en augustus. Wel zal het einde van de overheidssteun nog impact hebben en volgen er ook bij opdrachtgevers nog faillissementen. Voor de internationale logistiek blijft de handelsoorlog en de toekomstige relatie met het VK naast het virus een onzekere factor’, aldus de bank.

Luchtvaart

De luchtvaart behoort tot de hardst geraakte sectoren van de coronacrisis. Passagiers en vracht gaan daar vaak samen op. Met een normaal vrachtaandeel van 46% in passagiersvliegtuigen (Schiphol 2019) ontstond er een groot capaciteitstekort en stegen de tarieven tijdelijk een factor 4 tot 5. Met versoepeling van de slotregels verdubbelde de inzet van vrachtvliegtuigen. Maar doordat nog lang niet alle intercontinentale vluchten hervat zijn, houdt de capaciteitsdruk aan en blijven de prijzen hoger dan normaal. Verladers wijken soms uit naar zeevracht, maar in een tijd van verandering is snelheid ook belangrijk.

Na jaren van dubbelcijferige groei heeft de coronacrisis de groei van e-commerce verder versneld. ING verwacht dat dit ook structureel tot hogere online-verkopen leidt. Zo steeg de omzet van Nederlandse webwinkels in het tweede kwartaal met 45% en vervoerde PostNL 25% meer pakketten. In buurlanden is deze beweging ook te zien. Terwijl de winkeldistributie onder druk staat, verschuiven er activiteiten van de winkel naar het warehouse en profiteren logistieke bedrijven in e-fulfilment en pakketvervoer. Dit gaat ook vaker om grotere leveringen aan huis. Als webwinkels meer gaan uitbesteden kunnen logistiek dienstverleners daarvan profiteren, aldus de bank.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement