De zes grootste mondiale expediteurs zagen hun gezamenlijke omzet over de eerste helft van dit jaar nog wel licht (+2%) stijgen naar zo’n 49 miljard euro, maar het onderliggende gezamenlijke bedrijfsresultaat (ebit) nam met bijna een kwart (24,8%) af naar een kleine 2 miljard euro. Over het tweede kwartaal was het verlies voor belasting met 16,5% naar 891 miljoen euro iets draaglijker, dit bij een omzet van 20,5 miljard euro (+3,3%). Het waren daarbij vooral de sterk gestegen luchtvrachtinkomsten die het omzetverlies in andere sectoren (logistiek en wegvervoer) compenseerden.

Dat XPO Logistics over het eerste halfjaar rode cijfers moest presenteren, hing dan ook sterk samen met het feit dat het bedrijf nauwelijks actief is in de luchtvrachtexpeditie. De Amerikaanse expediteur investeerde de laatste jaren nauwelijks in luchtvracht en krijgt daar nu duidelijk de rekening voor gepresenteerd.

Banenverlies

Uit de cijfers over het tweede kwartaal blijkt verder, dat met uitzondering van Expeditors, de marktleiders in de logistiek al zijn begonnen banen te schrappen. Bij DHL, XPO en Schenker vielen de inkrimpingen nog mee, maar bij DSV (-9,2%) en Kuehne+Nagel (-8,6%) waren die al fors te noemen. Dat kan erop wijzen dat de Denen en de Zwitsers niet langer rekening houden met een snel herstel van de markt.

De luchtvrachtexpeditie deed het van alle bedrijfsonderdelen het beste, ondanks dat ook daar de volumes sterk daalden. Het feit dat het gros van de belly-capaciteit nog steeds aan de grond vertoeft, zorgde vooral in het tweede kwartaal voor torenhoge vracht- en chartertarieven in dit segment. Die tarieven compenseerden ruimschoots de inkomstenderving door het mindere volume.

Containervaart

In de containervaart gingen de dalende vervoerscijfers intussen gepaard met omzetverlies, ofschoon ook hier de vrachttarieven stegen. Opvallend was dat de meeste expediteurs in zeevracht betere ebit-resultaten (samengevoegd +41%) schreven naar 660 miljoen euro. K+N was de grote uitzondering, want dat bedrijf zag het bedrijfsresultaat juist teruglopen met 29%.
De combinatie van zee- en luchtvrachtactiviteiten leverde bij de vijf netwerkexpediteurs (XPO is niet meegenomen in de optelsom) een omzetstijging op over het eerste halfjaar van 16,3% naar 24 miljard euro.

Over het tweede kwartaal bedroeg de stijging ruim 26% naar 11 miljard euro, waarin de Schenker-cijfers, die niet beschikbaar waren over het tweede kwartaal, niet zijn meegenomen.

Het samengevoegde resultaat voor belastingen uit lucht- en zeevrachtvervoer nam over het eerste halfjaar met 26,4% toe naar 1,2 miljard euro. Daarbij is dan weer de input van Expeditors, dat geen specifieke cijfers over die twee transportsegmenten opneemt in de kwartaalcijfers, buiten beschouwing gelaten.

Wegvervoer

Het landvervoer leverde met de contractlogistiek aanzienlijk slechtere cijfers op. Zo daalde de samengevoegde omzet uit het wegvervoer met 10,5% naar 12,9 miljard euro. Daarbij kromp het vrachtvolume bij Schenker met ruim 4% naar 51,7 miljoen zendingen. XPO, dat sterk afhankelijk is van het Noord-Amerikaanse wegvervoer, zag het ebit-resultaat instorten (-71,4%). De concurrentie verging het iets beter, ofschoon de schade met een halvering van het ebit-resultaat naar 244 miljoen euro nog steeds groot was. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat bij die optelsom de precieze wegvervoercijfers van DHL niet beschikbaar waren.

De afname in het wegvervoer van de marktleiders was over het tweede kwartaal nog groter. De omzetdaling (zonder Schenker) lag op 17,2% naar 4,5 miljard euro, terwijl het ebit-resultaat met bijna 90% afnam naar een magere 30 miljoen euro. De landdivisie van XPO dook over de eerste zes maanden in het rood.

Contractlogistiek

Dezelfde negatieve sporen liet de coronacrisis achter in de resultaten van de contractlogistiek. Over de eerste helft van dit jaar nam de samengevoegde omzet af met 6,6% naar ruim 14 miljard euro. In het tweede kwartaal was de omzetdaling zelfs 12,3% naar een magere 6,1 miljard euro. Het leverde over de periode van zes maanden een gemeenschappelijk ebit op van 265 miljoen euro (-67,6%) in dit segment en over het tweede kwartaal van 54 miljoen euro (-73%). Ook in de logistiek was XPO Logistics met het slechtste resultaat van de zes bedrijven de hekkensluiter.

Schenker had vanwege de pandemie in de contractlogistiek last van verstoringen. Daarnaast kromp de vraag naar logistieke diensten in de automotive-sector –  een heel belangrijke opdrachtgever – en in de elektronica.

K+N slaagde er intussen in om in het tweede kwartaal de omzetverliezen grotendeels te compenseren door fors te snijden in de kosten. Bij DHL Global Forwarding waren de resultaten uit de contractlogistiek enigszins vertekend door de verkoop van de Chinese dochter in 2019. Die leverde toen 426 miljoen euro op.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement