Het Huis van Afgevaardigden heeft de ‘Clean Economy Jobs and Innovation Act’ van die strekking aangenomen. Inbegrepen in het wetsvoorstel is een amendement van congreslid John Garamendi om de eisen van Jones Act voor de Amerikaanse scheepvaart- en de traditionele offshore-sector toe te passen op de offshore windsector.

Deze protectionistische wet bepaalt dat maritiem vervoer tussen Amerikaanse havens alleen uitgevoerd mag worden door schepen onder Amerikaanse vlag. Schepen mogen die vlag alleen voeren als ze in de VS zijn gebouwd, met Amerikaans geld zijn gefinancierd en er een Amerikaanse bemanning op zit. Om die reden kunnen internationale carriers als Maersk en MSC op hun intercontinentale diensten nooit containers van de ene naar de andere Amerikaanse haven meenemen wanneer ze Amerikaanse kusten aanlopen.

Het wetsvoorstel is aangenomen met een ruime meerderheid van 220 tegen 185. ‘Mijn eenvoudige amendement verduidelijkt gewoon dat alle bestaande eisen aan offshore olie- en aardgaswinning ook van toepassing zijn op hernieuwbare energiebronnen’, verdedigde Garamendi zijn voorstel. ‘Het Congres moet ervoor zorgen dat deze snelgroeiende industrie zich houdt aan federale wet- en regelgeving, waaronder de Jones Act, zodat we de sterkst mogelijke arbeids- en milieubescherming hebben’, voegde hij eraan toe.

Exponentieel

Volgens de American Wind Association groeit de offshore-windindustrie in de VS het komende decennium exponentieel. Zo hebben langs de oostkust van de VS de staten Connecticut, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York en Virginia plannen voor de bouw van windparken. De brancheorganisatie verwacht dat de sector op termijn 83.000 banen creëert en 25 miljard dollar omzet per jaar genereert.

Garamendi noemde de Jones Act ‘de levensader voor de Amerikaanse handel over zee, die 650.000 banen en bijna honderd miljard dollar aan jaarlijkse economische impact oplevert’. Tegenstanders wijzen erop dat de Jones Act de kosten door het weren van buitenlandse concurrentie en de hoge Amerikaanse loonkosten enorm opdrijft. Daardoor speelt de VS in de internationale scheepsbouw nauwelijks een rol. Een ‘Jones Act-schip’ is gemiddeld drie tot vijf keer zo duur als een vergelijkbaar in Azië gebouwd exemplaar.