Indrukwekkende cijfers die uitsluitend door de inzet van slimme toepassingen als robotisering en de analyse van big data worden behaald. DPD mag zich een van de grootste pakketvervoerders in Europa noemen. Met de opening van de superhub zette DPD vorig jaar een belangrijke stap in het proces om innovatief te blijven. Directeur Logistics, Strategy & Development Rick Pardoel: ‘Op onze vorige locatie hadden we al een groot deel van ons proces geautomatiseerd. Dankzij state-of-the-art sorteertechnieken hebben we nu een verbeterslag kunnen maken in nauwkeurigheid en snelheid.’

Informatie

Bij de 5,2 miljoen pakketten die DPD elke dag weer vervoert binnen Europa, hoort een enorme hoeveelheid informatie. Denk aan informatie over wie de afzender is en waar het pakketje naartoe gaat. Pardoel geeft aan dat al deze data worden gebruikt om de organisatie van het ontvangen, sorteren en vervoeren van de pakketjes zo efficiënt mogelijk te plannen. ‘De werkelijkheid en de berekende efficiency lopen echter niet altijd gelijk. Hebben we bijvoorbeeld te maken met gladheid of storm en is er overlast op de weg, dan weten we zeker dat we de theoretische planning niet halen. Maar ook dat rekent onze software continu uit. We zijn erop gebrand om het bezorgtijdstip niet per dagdeel te communiceren, maar per uur.’

Het team van Pardoel wordt de laatste tijd uitgebreid met data scientists. ‘Deze mensen hebben bijvoorbeeld econometrie of operations research gestudeerd en kijken puur rekenkundig naar onze pakketstromen. Vanuit wiskundige modellen kunnen we nog beter gebruikmaken van onze apparatuur. In plaats van harder werken, gaan we slimmer en kwalitatief efficiënter werken. Zo kijken we samen met de klant naar de verpakking, zodat de pakketten foutloos opgaan in ons sorteerproces. Ook werken we hier met bufferchutes (glijbanen, red.) naar de honderd deuren waar de busjes klaar staan. Al deze chutes zijn voorzien van gentle handling. Alle pakketten worden op een gecontroleerde manier behandeld zodat er geen schade kan ontstaan.’

Laden en lossen

Het laden en lossen is nog niet geautomatiseerd en pakketten boven een bepaald gewicht gaan ook niet op de automatische sorteermachine, oftewel de sorter. ‘Er komen dus nog zeker mensenhanden aan het proces te pas’, aldus Pardoel. ‘Maar ondanks dat onze capaciteit en het aantal pakketten sterk is verhoogd, hebben we niet méér mensen nodig. Maar ook niet minder, hoewel je dat misschien verwacht als de mate van robotisering en automatisering toeneemt. Onze mensen worden nu vooral anders ingezet en getraind, om zo onze kwaliteit van dienstverlening verder te optimaliseren.’

Sinds de opening vorig jaar april staat de technologie binnen de superhub zeker niet stil. ‘We zijn continu bezig met doorontwikkelingen. Zo hebben we nu een slimme innovatie gebruikt om de stoptijd veroorzaakt door de inducts – een soort opvoerbanden die zorgen voor het transport op de sorter – van anderhalve minuut terug te brengen tot slechts 0,2 seconden. De sorter meet en weegt ‘legal for trade’ en gekalibreerd razendsnel alle pakketten. In het verleden belandden er soms pakketten op de band die te zwaar of te breed of te lang waren. Dat is nu verholpen. Als een pakket niet voldoet aan de vastgelegde dimensies, gaat het geautomatiseerd weer van de band af. Hierdoor is de flow beter, gaan de aantallen per uur omhoog en neemt de kwaliteit toe.’

Uitdagingen

Pakketten bevinden zich gemiddeld slechts twee minuten in de hub. Binnen loopt het proces gesmeerd, maar er zijn altijd uitdagingen, stelt Pardoel. ‘We richten ons nu op het buitenterrein. Door de aanschaf van een yard management system kunnen we precies monitoren wat er op het buitenterrein gebeurt. Wanneer komt waar een vrachtwagen aan? Deze data zijn waardevol om processen te optimaliseren. Zo weten we zodra een trailer het terrein op komt, bij welke deur deze moet afkoppelen. Daarmee versnellen we onze doorlooptijden.’

DPD, sorteermachine, pakketjes

DPD analyseert niet alleen continu gegevens van de eigen vestiging. De data worden ook gekoppeld aan data van DPD uit andere landen. ‘Als we weten en kunnen analyseren wat er in onze vestigingen speelt, dan levert dat nuttige informatie op waarmee we in Nederland zaken kunnen voorspellen. Je merkt het direct: wordt er warm weer op een vrije dag voorspeld, dan is er een enorme toename aan bestellingen van tuinmeubelen en barbecues. Amazon is in Europa een van onze grootste klanten: zij kunnen steeds beter voorspellen wat hun klanten gaan bestellen, en wanneer ze dat doen. De informatie over welke volumes zij verwachten, delen ze met ons. Op die manier kunnen wij steeds beter inspelen op ontwikkelingen in de markt. Door zoiets als ‘the internet of things’, ontstaat een grote mate van pro-activiteit. Juist omdat we steeds beter kunnen prognosticeren, zijn we steeds beter voorbereid op drukke periodes. Door de analyse van big data en door deze informatie te delen met onze partners, kunnen we de service naar onze eindklant, maar ook naar de verzendende klant, verhogen.’

Bottlenecks

Ondanks de efficiënte werkwijze zijn er bottlenecks. Zo draait het geautomatiseerde systeem sneller dan gedacht. ‘Dat klinkt mooi, maar het zorgt ook voor uitdagingen. Het is nu onze taak om de processen die rondom de sorter gebeuren, aan te sluiten op de snelheid en capaciteit van deze sorter.’ Met een streefcapaciteit van 50.000 pakketten per uur lijkt DPD niet veel sneller meer te kunnen. Of wel?

‘Er zijn hier zoveel mogelijkheden om nog verder uit te breiden, en dat gaan we ook doen. Elke dag wordt er gewerkt aan het optimaliseren van de routes. En we zijn momenteel automated guided vehicles aan het testen: robots die ondersteunen in transportbewegingen. Daarnaast onderzoeken we slimmere cameratechnieken die een pakket nog nauwkeuriger kunnen herkennen. Kortom: we staan sinds de verhuizing naar deze superhub in de zesde versnelling, en dat verandert ook niet meer. Ons vak was er voorheen op gericht om zo goed mogelijk pakketten van A naar B te versturen. Dit doen we vandaag de dag uiteraard nog steeds, maar de sleutel tot innoveren ligt in het analyseren en gebruiken van data. Hierdoor kunnen we nog efficiënter werken. Dit jaar gaan er weer records sneuvelen, daar ben ik van overtuigd.’

DPD Oirschot

 • Totale grondoppervlakte: 126.000 m2
 • Eerste fase: 88.000 m2
 • Uitbreiding: 36.000 m2
 • 23.000 m2 hub
 • 3.000 m2 kantoor
 • 222 roldeuren
 • Gemiddeld 23 vrachtwagens per uur gelost
 • 450 pakketten per vrachtwagen
 • Sorteermachine:  LS-4000 CB Sorter
 • Eindfase: 2,1 km lang
 • 50.000 pakketten per uur
 • 800.000 pakketten per dag
 • Snelheid: 2,5 meter/seconde